Browsing "Osobní rozvoj"
Kvě 1, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jste (potenciální) génius

Mám pro Vás skvělou zprávu!

Jste potenciálním géniem v jedné nebo dokonce v několika oblastech. Nedělám si legraci, ani nepřeháním.

Moje tvrzení dokazují studie, které byly provedeny na téma lidské inteligence. Každý člověk má nějaký talent. Bohužel většina lidí neví, co je jejich životním talentem, a proto jej nemohou ani rozvíjet. Od talentu ke genialitě vede dlouhá cesta.

Málokdo promění svůj talent na mistrovství. Někteří z nás stráví ve škole 9 až 21 let svého života, aniž bychom objevili, co je naším životním talentem. Škola také rozvíjí pouze 2 druhy inteligence (verbální a logickou)

Zvyšováním duševního a studijního potenciálu jsem se začala zabývat již při studiích na vysoké škole. Abych si vydělala na studia, pracovala jsem jako učitelka anglického jazyka. Od té doby pracuji na systému, jak proces učení zjednodušit a udělat jej příjemnějším. Každý člověk disponuje nepředstavitelnou inteligencí. Bohužel většina lidí neumí svoje schopnosti využívat naplno. Podle psychologických studií lidé využívají pouze zlomek ze svého intelektuálního potenciálu.

Náš mozek je geniálním počítačem. Dosud nebyl vyroben tak dokonalý počítač, s tak dokonalými funkcemi a s takovou kapacitou pamatování jako je lidský mozek.

Pokud chcete vědět, jak plně využít Vašeho potenciálu, připravila jsem pro Vás audioprogram Revoluce v učení.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Dub 28, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak Vám hladina Alfa pomůže změnit Váš život

V tomto článku se dozvíte, co je to hladina Alfa, a jak může přispět k Vašemu snadnému učení a dosahování Vašich cílů.

Vlastnosti hladiny Alfa byly prozkoumány vědou. O hladině Alfa píší ve svých knihách Jack Canfield, John Assaraf, Randy Gage a další učitelé osobního rozvoje.

Náš mozek vytváří vibrace. Lidský mozek vibruje, podobně jako bije srdce, ale rychleji. U srdce počítáme tepy za minutu, u mozku počítáme frekvenci vibrací za sekundu. Vibrace mozku lze změřit pomocí lékařského přístroje EEG – elektroencefalogramu.

Pokud jsme v bdělém stavu – pokud jsme vzhůru, náš mozek funguje na frekvenci v průměru 20 Hertzů za vteřinu.  Pokud zavřeme oči a uvedeme se do relaxačního, uvolněného stavu – speciální Technikou řízené relaxace, činnost mozku se začne zpomalovat – dostáváme se do hladiny Alfa. V tomto stavu se vibrace mozku pohybují mezi 14 až 7 Hertzů. Tento stav znají všichni, i když o tom neví.

V hladině Alfa je náš mozek krátce po probuzení nebo krátce před usnutím. Pokud usneme, činnost mozku se zpomalí na frekvenci od 4 do 7 Hertzů za vteřinu – hladina Théta – hlubší hladina než je Alfa. Hladina Alfa je spojena se sny – denními i nočními. Pokud sníme s otevřenýma očima, jsme rovněž v hladině Alfa. V hladině Alfa fungují obě mozkové hemisféry – pravá i levá, což je výborné pro účinné a snadné učení. Hladina Alfa Vám také pomůže k většímu soustředění a k výborné paměti.

V hladině Alfa jsme schopni změnit naše programování z dětství. K tomu, aby naše učení bylo rychlé a efektivní, potřebujeme zdravé sebevědomí.  Pokud máte pochybnosti o Vaší schopnosti učit se, bude Vaše učení pomalé, neúčinné a stresující.

V hladině Alfa můžeme měnit omezující programy. V naší zemi je zvykem, že matky nutí děti dojídat jídlo. Vnucují jim myšlenku, že všechno, co je na talířku, se musí sníst, aby vyrostli.

Vytvoří v jejich mozcích velmi silný program. Tento program zůstane v našich hlavách dávno potom, co přestaneme růst (do výšky). Díky tomuto programu rosteme do šířky a to je důvod, proč má většina českého národa problém s nadváhou.

Lidé, kteří pravidelně vstupují do hladiny Alfa, jsou schopni se vyléčit ze závažných onemocnění, posilují si imunitu a neutralizují stresové hormony v těle. Pobyt v Alfě je velmi prospěšný pro naše tělo i pro naši mysl.

Klíčem k úspěchu je naučit se vstupovat do hladiny Alfa a působit v ní alespoň 15 minut denně.

Do hladiny Alfa vstoupíte díky Technice řízené relaxace.

Všechny relaxační audia, které najdete na stránce www.relaxacnihudbamp3.cz obsahují Techniku řízené relaxace.

Přeji Vám mnoho úspěchů s použitím hladiny Alfa.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Bře 6, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Metoda řízené relaxace v relaxační MP3

Mým posláním v životě je pomáhat lidem při dosahování jejich cílů, řešení problémů a při posilování sebevědomí.

Pro svoje klienty vytvářím relaxační audia.

Zkušenosti posluchačů relaxačních audií najdete zde.

Mnoho lidí se mě ptá, jakým způsobem mohou relaxační audia posílit jejich sebedůvěru a změnit jejich omezující návyky a programy.

Při práci s mými klienty používám techniku řízené relaxace.

Technika řízené relaxace je založena na vědeckém výzkumu fungování mozku.

Pokud máte pochybnosti nebo strach, můžete si moje audio poslechnout v bdělém stavu s otevřenýma očima. To, co uslyšíte v bdělém stavu s otevřenýma očima, uslyšíte také v relaxovaném stavu se zavřenýma očima.

Při řízené relaxaci uvolním vaše tělo,  zavedu vás  do Hladiny Alfa. Je to stav, kdy je vaše tělo velmi uvolněné a činnost mozku se zpomalí na frekvenci 7- 14 herců.

Vědecký výzkum ukázal, že je to stav, kdy můžeme účinně komunikovat s naším podvědomím a měnit programy v podvědomí, které nás omezují.

Programy, které ovlivňují naše chování, se vytvářejí a ukládají do podvědomí do 14 let našeho věku. Pokud si např. do 14 let našeho života vytvoříme program nízkého sebevědomí, tento omezující program nás provází celý život, dokud se nenaučíme vstupovat do hladiny alfa a dokud si nevytvoříme pro nás prospěšný program.

Chodila jsem 10 let na kurzy, kde lektoři učili účastníky kurzu, jak vstupovat do hladiny alfa. Tyto techniky jsou velmi náročné na soustředění, a proto jsem vytvořila techniku řízená relaxace, kterou používám v relaxačních audiích.

Tato technika je velmi účinná a nenáročná na soustředění. Zde si můžete přečíst úspěchy mých klientů.

Tyto relaxační audia Vám nahradí drahé kurzy osobního rozvoje, díky kterým se můžete pár dní cítíte lépe, ale za pár dní vás zase přemohou staré omezují programy ve vaší hlavě.

Pro své klienty vytvářím také audia na míru, pokud máte specifický problém se kterým si nevíte rady, napište mi.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve vašem seberozvoji.

Marie Michaličková
Kouč osobního růstu

Úno 14, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak přitáhnout lásku do života

Mnohým lidem se nedaří přitáhnout do života lásku. Potkávají ty nesprávné partnery. Hledají někoho, kdo je udělá šťastným.

Ale to je velká iluze, protože pokud jste nebyli šťastní před tím, než jste potkali svého partnera, nebudete šťastní ani s ním.

Pokud nejste šťastní a spokojení sami se sebou, nebudete šťastní ani s ním nebo s ní. Nikdo nemá takovou moc, aby Vás učinil šťastným.

Štěstí je věc životního rozhodnutí. Rozhodněte se ještě dnes, že budete šťastní buď s Vaším partnerem, nebo bez něho….

Mnoho žen hledá svého prince na bílém koni a mnoho mužů zase svoji princeznu.

Podle zákona přitažlivosti přitahujeme do našeho života to, co vyzařujeme nebo zrcadlíme. Pokud jsme negativní, smutní, chudí, nemůžeme čekat, že přitáhneme někoho, kdo je optimistický, šťastný a bohatý.

Ženy, pokud chcete přitáhnout svého prince na bílém koni, staňte se nejdříve princeznou.

Muži, pokud chcete potkat svoji princeznu, staňte se nejdříve princem.

Přitáhnout lásku do Vašeho života Vám pomůže poslouchání relaxačního audia Přitahování lásky.

Řízená relaxace v audiu uvolní Vaše tělo, tak abyste byli připravení na působení pozitivních výroků. Toto audio Vám pomůže uvolnit se, zbavit se napětí a stresu.

Poslouchejte toto audio minimálně po dobu 30 dnů pro posilnění vašeho současného vztahu nebo pro přitáhnutí lásky do Vašeho života.

Ukázka pozitivních výroků z audia:

 • Přitahuji lásku k sobě do svého života jako mocný magnet.
 • Zákon přitažlivosti mi přináší do mého života ideálního partnera.
 • Zákon přitažlivosti funguje jednoduchým způsobem.
 • Co ze sebe vydávám, to se mi vrací.
 • Jsem magnetem na lásku a naplňující milostný vztah.
 • Láska je všude kolem mě a radost naplňuje můj život.
 • Láska je pro mě možná.
 • Vzdávám se zoufalé potřeby lásky a namísto toho ji dovolím, aby si ona našla mě.

Mnoho lásky ve Vašem životě Vám přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Úno 1, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Nová MP3 – Relaxační audio pro děti

Pro děti začíná nové školní pololetí.

Pokud máte děti, tak víte, že pro některé je vysvědčení zdrojem stresu, menšina dětí je z vysvědčení nadšená.

Bohužel to, co se mají děti v životě doopravdy naučit, se ve škole nenaučí. Málokdo si díky škole vytvoří dokonalé sebevědomí.

 • Málokteré dítě získá ve škole vědomí vlastní hodnoty.
 • Málokteré dítě se díky škole naučí mít rádo samo sebe. (Často je to právě naopak. Často škola vyvolává v dětech velmi negativní pocity. Velké procento dětí školu nenávidí. Velké procento dětí zažívá ve škole stres.)
 • Málokdo se naučí díky škole používat více než 5 % svého mozku.

Co se děti ve škole naučí?

 • Děti se ve škole naučí tiše sedět, nevyrušovat, poslouchat autority (díky tomu z nich vyrostou poslušní zaměstnanci).
 • Děti se ve škole naučí, že dělat chyby je špatné a že za chyby budou potrestáni (dostanou pětku, poznámku nebo jiný trest).
 • Děti se ve škole učí, jak nevyjadřovat svoji kreativitu.

Bohužel do školy chodíme ve velmi citlivém věku, kdy jsme velmi otevření vůči programování svého okolí. Bohužel alarmující procento žáků a studentů zažívá ve škole šikanu a důsledky toho je provázejí po celý život.

Programy do našeho podvědomí se ukládají do 14 let věku.

Mým cílem je pomoci dětem, aby měly samy sebe rády, a aby si vytvořily dokonalé sebevědomí, které je bude chránit celý život nehledě na to, v jaké životní situaci se ocitnou.

Proto jsem vytvořila Relaxační audio pro děti. Toto audio pomáhá dětem zbavit se školního stresu, lépe se soustředit na učení a posiluje jejich sebevědomí.

Toto audio má za cíl pomoci Vašemu dítěti, aby se ve škole cítilo dobře, a aby se mu nebo jí ve škole dařilo.

Rodiče často rozmazlují svoje děti luxusními značkovými věcmi – mobily, značkovým oblečením. Tyto vnějškové věci ovšem dětem nedodají vědomí vlastní hodnoty.

Největší dárek, který dítěti můžete dát, je vědomí, že je v pořádku, právě takové jaké je.

Relaxační audio pro děti najdete v mém eshopu a je vytvořeno speciálně pro holky a pro kluky, případně můžete využít speciální balíček se slevou.

Led 1, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak udělat z roku 2011 nejlepší rok Vašeho života

Chtěla bych Vám popřát úspěšné vkročení do Nového roku, ať je pro Vás tento rok ještě lepší než byl ten předcházející, hodně zdraví a úspěchů ve všech oblastech života.

Pokud se zajímáte o to, jak udělat z roku 2011 nejlepší rok Vašeho života, přečtěte si tento článek.

Znáte to přísloví: Jestli budete dělat to, co jste dělali vždycky, budete dostávat to, co jste dostávali vždycky?“

Většina lidí si na Nový rok nikdy nenapíše svoje cíle, plány a strategie na nadcházející rok a potom se diví, že v jejich životě k žádné změně nedošlo.

Většina lidí věnuje delší dobu plánování svoji dovolené nežli plánování svého života.

Nebuďte jako většina lidí.

Vezměte si list papíru a naplánujte si první den v roce, jak bude vypadat Váš nadcházející rok.

 • Jak bude vypadat Vaše zdraví v roce 2011?
 • Co uděláte pro svoje zdraví? Jakým sportovním aktivitám se budete věnovat?
 • Chcete zhubnout?
 • Které knížky o osobním rozvoji si v roce 2011 přečtete?
 • Doporučuji Vám si přečíst každý měsíc alespoň 1 knihu o osobním rozvoji.
 • Co uděláte pro rozmnožení vašich aktivních a pasivních příjmů?
 • Chcete splatit v tomto roce nějaké dluhy a půjčky?
 • Jaký budete mít v tomto roce vztah se sebou a s Vašimi nejbližšími?

Mezi nejdůležitější faktory Vašeho úspěchu bude v roce 2011 bude patřit sebekázeň a víra v to, že dokážete Vaše cíle uskutečnit.

Sebekázeň znamená – udělám každý den krok k tomu, abych se přiblížil/a svému cíli.

Najděte si parťáka, který chce také v roce 2011 pracovat na splnění cílů, a navzájem se kontrolujte, zda se přibližujete k plnění vašich cílů.

Jeden malý úspěch každý den dá dohromady za rok 365 malých úspěchů a ty se rovnají velkému pokroku.

Mnoho úspěchů ve Vašem rozvoji Vám přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Lis 6, 2010 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak si zlepšit sebevědomí – nový způsob přes afirmace

Až příliš mnoho lidí se setkává s problémem „nízké sebevědomí“.

Sebevědomí je životně důležité pro Váš úspěch.

Bez sebevědomí budete mít problémy při dosahování Vašich cílů. Bez sebevědomí nedostanete od života to, co chcete.

Někteří lidé na nás občas působí, že se již s dokonalým sebevědomím narodili.

Naštěstí to není genetická dispozice – sebevědomí si může kdokoliv vytvořit. Existuje mnoho návodů a způsobů, jak si zvýšit sebevědomí. Nejdříve začněte jednoduše s tím, že si budete víc věřit.

Pravidelně se utvrzujte ve Vašich talentech a přínosech.

Vytvořte si a napište si velkou vizi Vás dokonale sebevědomého.

Jak bude Váš život vypadat, až budete mít dokonalé sebevědomí?

Co je znakem dokonalého sebevědomí? Jak poznáte, že máte dokonalé sebevědomí?

Dokonalé sebevědomí máte:

 • když neochvějně věříte, že dokážete uskutečnit svoje sny, cíle a přání.
 • když jste přijali zodpovědnost za svůj život a na nikoho a na nic se nevymlouváte (na nemoc, na špatné dětství, na kolegy v práci, na rodiče, na partnery, na ekonomickou situaci atd.)
 • když jste šťastní, i když ještě nemáte věci, po kterých toužíte.
  (Štěstí je věc životního rozhodnutí, ne důsledek životních okolností)

Sebevědomí budete mít:

Až přijmete myšlenku, že si všechny události ve Vašem životě vytváříte sami.

Sebevědomí máte pokud:

 • nežijete v minulosti, netrápíte se nad chybami, které jste udělali
 • a pokud nežijete v budoucnosti – sněním, že jednou budete šťastní.

Vytváření sebevědomí je jako chůze po schodech. Nejprve začnete výstup, a potom pokračujete ve stoupání po schodech – krok za krokem až na vrchol.

Při vytváření Vašeho sebevědomí Vám pomůže poslouchání relaxační hudby, která obsahuje pozitivní výroky – afirmace.

Relaxační audio Vám pomůže vytvořit si nastavení mysli, jaké mají sebevědomí lidé.

Audio Přitahování dokonalého sebevědomí také podporuje Vaši představivost.

Když si představujete Váš úspěch, když se vidíte, jak jste úspěšní, urychlujete tím dosažení úspěchu. S každým úspěchem se posiluje Vaše sebevědomí.

Vaše mysl nerozlišuje mezi živou představou a opravdovým zážitkem. A proto pozitivní výroky posilují Vaši sebedůvěru, pokud zapojíte v co největší míře Vaši představivost a kladné emoce.

Poslouchejte toto audio ráno po probuzení a večer před spaním po dobu 30 dnů bez přerušení. Doba 30 dnů je nutná na to, aby Vaše mysl přijala nový program.

Říj 28, 2010 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak si zvýšit nízké sebevědomí – koloběh

Pokud jste někdy sledovali úspěšné atlety, jak se připravují na závod, mohli jste sledovat opravdové sebevědomí v akci.

Oni jsou odhodlaní. Oni stoprocentně věří, že zaběhnou nejrychleji, že zaskočí nejdále… Oni věří, že dosáhnou vítězství.

Oni věří, že uspějí.

Oni také ví, že pokud tentokrát neuspějí, poučí se ze svého neúspěchu a díky tomu se zlepší.

Tomu se říká sebevědomí.

Sebevědomí Vám nejenom pomáhá uspět, má také svoji vlastní přitažlivost.

Sebevědomí přitahuje úspěch člověku, který jej vlastní. Jinými slovy čím sebevědomější jste, tím lepší máte výsledky. A samozřejmě, čím máte lepší výsledky, tím více úspěchu si užíváte a toto dále posiluje Vaše sebevědomí.

Toto je koloběh, do kterého by měl každý nastoupit:

A co víc, když jste sebevědomí a šťastní, jste přitažliví pro lidi kolem Vás.

Každý chce jednat a být se sebevědomým, šťastným a optimistickým člověkem.

Dobrou zprávou je, že pokud jste se nenarodili s dokonalým sebevědomím nebo pokud život na Vašem sebevědomí zanechal šrámy, pořád si můžete vybudovat nebo posílit sebevědomí.

Relaxační MP3 audio Přitahování dokonalého sebevědomí Vám v tom pomůže.

Říj 24, 2010 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak si zvýšit sebevědomí přes pozitivní afirmace

Představte si, čeho byste mohli v životě dosáhnout, pokud byste se zbavili té opice, která vám sedí na rameni a posmívá se vašim pokusům uspět.

Nejlepší způsob, jak se zbavit něčeho, co nechcete, je nahradit to něčím, co děláte. V tomto případě musíte nahradit svoje negativní myšlení a svoji negativní vnitřní sebemluvu pozitivními výroky.

Pozitivní afirmace je výrok, který potvrzuje vaši vlastní hodnotu.

Afirmace je jeden ze způsobů, jak naprogramovat podvědomí, aby začalo pracovat na řešeních, které nás přivedou k cílu

Při vytváření afirmací použijte:

 1. Kladný jazyk: Správně: „Jsem inteligentní a schopná žena“. Špatně: „Nejsem hloupá“.
 2. Přítomný čas: Správně: „Jsem úspěšná“. Špatně: „Budu úspěšná“.
 3. 1 osobu jednotného čísla: Vytvářejte afirmace o sobě, ne o jiných lidech.
 4. Afirmace mají být dostatečně konkrétní např.: pokud si přejete nové auto, nepište do afirmace: „Mám nové auto“, ale napište model, barva, rok výroby, aby vaše podvědomí dostalo přesný obraz vašeho přání.

Vaše afirmace si opakujte nahlas nebo v duchu třikrát denně po dobu minimálně 30 dnů.

Bylo prokázáno, že doba 30 dnů je nutná na to, aby vaše podvědomí přijalo nový program. Nakonec se vaše podvědomí sladí s vaší vědomou myslí a vaše afirmace se stanou přirozenou částí vaší vnitřní sebemluvy.

Vaše afirmace si můžete také vyvěsit na dobře viditelné místo, abyste měli možnost si je opakovat častěji.

Afirmace jsou účinným nástrojem při práci na osobním rozvoji. Proto je používám ve všech relaxačních audiích. Afirmace jsou ještě účinnější, pokud uvolníte vaše tělo a mysl a zaposloucháte se do řízené relaxace.

Doporučuji poslouchat audio Přitahování dokonalého sebevědomí po dobu minimálně 30 dnů.

Příklady pozitivních afirmací:

 • Prožívám každý den s nadšením.
 • Každý den ve všech směrech se mi daří lépe a lépe.
 • Jsem úspěšný ve všem, co dělám.
 • Můj příjem se neustále zvyšuje.
 • Peníze ke mně přicházejí snadno a často.
 • Mám v současnosti všechny potřebné zdroje k tomu, abych se stal – a multimilionářem – multimilionářkou.
 • Jsem génius a můj mozek je geniální počítač.
 • Jsem pánem svého času.
 • Zasluhuji si štěstí, blahobyt a prosperitu.
 • Jsem soustředěný a vytrvalý.
 • Provádím vizualizaci všech tužeb a mám naprostou kontrolu nad jejich manifestací.

Sebevědomí lidé mají jednu klíčovou vlastnost, kterou jiní nemají. Oni vědí, že s vhodnou přípravou a tvrdou prací, mohou dělat, cokoliv se rozhodnou.

Oni si nenadávají, nevyčítají si vlastní výkony, neporovnávají sebe s ostatními.

Sebevědomí lidé jednoduše věří ve svoje vlastní talenty.

Říj 12, 2010 - Osobní rozvoj    No Comments

10 způsobů, jak si zvýšit sebevědomí

Nízké sebevědomí je častou příčinou neúspěchu v soukromém životě i v práci. To je ale dá změnit… Stačí přidat několik nápadů na zvýšení sebevědomí do vašeho života.

1. Hezky se oblečte

Přestože oblečení neutváří člověka, určitě šaty ovlivňují pocit, jaký ze sebe má. Když nevypadáte dobře, ovlivňuje to způsob, jakým chodíte a jakým působíte na lidi. Využijte váš vzhled ve svůj prospěch.

Tím netvrdím, že musíte utrácet velké sumy za oblečení. Hodně se dá vylepšit i tím, že se člověk pravidelně myje, holí a nosí čisté oblečení (byli byste překvapeni, jak často musím s mými klienty řešit tyto banálnosti).

Jedno zlaté pravidlo ohledně oblečení zní: Zaplať dvojnásobnou cenu a kup si o polovinu méně. Místo nákupy hromady levných věcí se vyplatí koupit si méně věcí, ale zato kvalitních. Díky tomu ušetříte, protože dražší a kvalitní věci se opotřebovávají méně.

Už Tomáš Baťa říkával: “Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“.

Tím, že budete kupovat méně oblečení, ale zato dražší věci, se vyhnete chaosu v šatníku.

2. Choďte rychleji

Jeden z nejjednodušších způsobů, jak určit sebevědomí člověka je prozkoumat jeho nebo její chůzi. Je chůze pomalá? Unavená? Bolestivá? Nebo je energická a účelná? Lidé se sebevědomím chodí rychle. Oni mají kam jít. Oni mají lidi, se kterými se musí setkat.

Oni mají důležité věci na práci.

Můžete si zvýšit sebevědomí tím, že vaši chůzi dodáte elán. Tím, že budete chodit o 25% rychleji, budete vypadat a cítit se sebevědoměji.

3. Narovnejte se

Podobně, způsob, jakým se člověk nese, vypovídá o jeho sebevědomí. Lidé s pokleslými rameny a letargickými pohyby vykazují nedostatek sebevědomí. Nejsou nadšení tím, co dělají a nepovažují sami sebe za důležité. Tím, že budete cvičit dobrý postoj, se budete cítit sebevědomější. Postavte se rovně, hlavu vzhůru, udržujte oční kontakt. Uděláte pozitivní dojem na druhé a budete se cítit čile. Budete cítit, že máte více síly.

4. Napište si na sebe reklamu

Vytvořte si reklamu na sebe. Napište si 30 až 60 sekundovou řeč, která bude obsahovat vaše silné stránky a cíle. Potom si ji přednášejte před zrcadlem – po dobu 30 dnů – nebo si ji můžete říkat v duchu, pokud je to pro vás lepší. Toto je velmi účinné cvičení na posílení vašeho sebevědomí.

5. Vděčnost

Když se soustředíte příliš na věci, které chcete, vaše mysl vytvoří důvody, proč je nemůžete mít. A potom se příliš zabýváte vašimi slabostmi. Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout je, soustředit se na vděčnost. Každý den si vyhraďte čas, kdy budete přemýšlet o věcech, za které jste vděční. Vybavte si vaše úspěchy z minulosti, vaše jedinečné schopnosti, vaše milující vztahy. Budete překvapeni tím, kolik věcí pracuje pro vás a to vás bude motivovat k úspěchu.

6. Chvalte ostatní lidi

Když přemýšlíme o sobě negativně, přenášíme tyto pocity na druhé lidi ve formě urážek nebo pomluv. Abyste prolomili tento kruh negativity, zvykněte si chválit ostatní. Odmítněte se zapojit do pomluv a dejte si námahu pochválit lidi kolem vás. Díky tomu se stanete oblíbeným a vytvoříte si tak sebevědomí. Tím, že budete hledat, to nejlepší v druhých lidech, objevíte to nejlepší i v sobě.

7. Sedněte si dopředu

Ve školách, kancelářích, v přednáškových halách lidé po celém světě se snaží si sednout dozadu v místnosti.

Většina lidí dává přednost sedět vzadu, protože se bojí, že si jich někdo všimne. Tím, že se rozhodnete sedět v první řadě, překonáte tento iracionální strach a vytvoříte si vnitřní jistotu. Také budete viditelnější pro důležité lidi, kteří mluví vepředu místnosti.

8. Promluvte

Během skupinových diskuzí mnoho lidí nikdy nepromluví, protože se bojí, že řeknou něco hloupého, a že je kvůli tomu lidé odsoudí.

Tento strach není oprávněný. Obecně, lidé jsou mnohem více přijímáni, než si myslí. Ve skutečnosti většina lidí se zabývá úplně stejnými strachy. Snažte se promluvit minimálně jednou během skupinové diskuze, postupně se z vás stane lepší řečník, který si bude jistější, a také vaši známí vás budou považovat za vůdce skupiny.

9. Zapracujte na vaší fyzičce

Stejně jako vzhled, vaše fyzická kondice má velký vliv na vaši sebedůvěru. Pokud nemáte fyzičku, cítíte se neatraktivní a bez energie. Tím, že zapracujete na svojí kondici, nejenže vylepšíte váš fyzický vzhled, dodáte si více energie a dosáhnete něčeho pozitivního.

Vytvoříte si tím sebekázeň, což je vlastnost, kterou potřebujeme, abychom byli úspěšní.

10. Soustřeďte se na přispění druhým

Příliš často se necháváme zahltit vlastními touhami. Soustředíme se příliš na sebe a ne na potřeby ostatních lidí. Pokud přestanete přemýšlet o sobě a popřemýšlíte více o vašem přispění světu, jako důsledek toho se přestanete trápit nad svými nedostatky. Toto posílí vaši sebedůvěru a umožní vám to pomáhat s maximální výkonností.

Čím více přispíváte světu, tím více budete odměněni úspěchem a uznáním.

11. Nalaďte se na správnou vlnu s pozitivními výroky

Sebevědomí si můžete zvýšit pomocí osvědčených návodů, ale je důležité na něm zapracovat i vnitřně. Výborně vám k tomu  poslouží poslouchání relaxačního audia Přitahování dokonalého sebevědomí. Věděcky bylo dokázáno, aby se vlastnosti silného sebevědomí natrvalo zabudovaly do vaší mysli, je potřebné  používat tyto návody minimálně po dobu 30 dnů. Proto doporučuji každý z těchto kroků nebo poslouchání audia vykonávat alespoň 30 dní bez přestávky.

Stránky:«12345»