Čvn 19, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Seznam 55 nejčastěji používaných ALIBI

Neúspěšní lidé mají jeden význačný společný rys. Znají všechny důvody svého neúspěchu a mají různá neprůstřelná alibi, jimiž svůj neúspěch ospravedlňují.

Některá tato alibi jsou chytrá a hrstku lze dokonce podložit fakty. Ale za alibi nikdo žádné peníze nedostane. Svět zajímá jenom jedno:

Dosáhli jste úspěchu?

Nevymýšlejte si alibi, proč se nepodívat zdarma na přednášku: Novinky z veletrhu peněz

Seznam 55 nejčastěji používaných ALIBI:

 1. KDYBYCH neměl ženu a rodinu….
 2. KDYBYCH měl dostatečně silný „tah na branku“……
 3. KDYBYCH měl peníze…..
 4. KDYBYCH měl dobré vzdělání…
 5. KDYBYCH mohl sehnat práci…
 6. KDYBYCH měl dobré zdraví…
 7. KDYBYCH měl čas…
 8. KDYBY byly lepší časy..
 9. KDYBY mi tak ostatní rozuměli…
 10. KDYBYCH měl lepší podmínky..
 11. KDYBYCH mohl žít svůj život znovu…
 12. KDYBYCH se tolik neobával, co ostatní řeknou..
 13. KDYBYCH dříve dostal příležitost
 14. KDYBYCH teď měl příležitost
 15. KDYBYCH ostatní po mně nešli..
 16. KDYBY se nestalo nic, co by mě zastavilo…
 17. KDYBYCH tak byl mladší…….
 18. KDYBYCH mohl dělat, co chci…..
 19. KDYBYCH se narodil bohatý…
 20. KDYBYCH potkal ty správné lidi…
 21. KDYBYCH měl talent, jako mají někteří..
 22. KDYBYCH se dokázal prosadit….
 23. KDYBYCH dřív chytil příležitost za pačesy.
 24. KDYBY mi tak lidé nelezli na nervy…
 25. KDYBYCH se nemusel starat o dům a o děti…
 26. KDYBYCH dokázal našetřit nějaké peníze…
 27. KDYBY mě šéf uznával…
 28. KDYBYCH měl někoho, kdo by mi pomohl…
 29. KDYBYCH mi rozuměla vlastní rodina…
 30. KDYBYCH tak žil ve velkém městě….
 31. KDYBYCH dokázal začít…
 32. KDYBYCH byl volný…
 33. KDYBYCH měl povahu některých lidí…
 34. KDYBYCH nebyl tak tlustý….
 35. KDYBY lidé jen věděli o mém talentu….
 36. KDYBYCH si mohl dát pauzu.
 37. KDYBYCH se dokázal vymanit z dluhů.
 38. KDYBYCH nezažil neúspěch…
 39. KDYBYCH jen věděl, jak….
 40. KDYBY nebyl každý proti mě…
 41. KDYBYCH jen neměl tolik obav…
 42. KDYBYCH si mohl vzít tu správnou osobu….
 43. KDYBY lidé nebyli takoví hlupáci…
 44. KDYBY moje rodina nebyla tak extravagantní.
 45. KDYBYCH si byl jist sám sebou…
 46. KDYBY štěstí nebylo proti mně….
 47. KDYBYCH se nenarodil ve špatném znamení…
 48. KDYBY nebylo pravdou, že se má stát, co se stane…
 49. KDYBYCH nemusel tak tvrdě pracovat.
 50. KDYBYCH jen nepřišel o své peníze…
 51. KDYBYCH tak žil v jiné čtvrti…
 52. KDYBYCH neměl tu svou minulost.
 53. KDYBYCH měl vlastní podnik
 54. KDYBY mi ostatní naslouchali
 55. KDYBYCH (a to je největší alibi ze všech) měl dost odvahy vidět se takový, jaký jsem, zjistil bych, že se mnou není vše pořádku, a napravil bych to. Pak bych měl šanci poučit se z vlastních chyb a naučit se něčemu ze zkušeností ostatních. Vím, že se mnou není něco pořádku, neboť bych nyní byl, kde bych býval byl, pokud bych strávil více času analýzou svých slabostí a méně času vymýšlením alibi, abych je zakryl.

(text převzat z knihy Přemýšlej a Zbohatni od Napoleona Hilla – vydalo nakladatelství Práh.)

Čvn 5, 2011 - Zajímavé    No Comments

Dr. Vladimír Koliandr nám napsal

Vážená paní Michaličková,

již delší dobu se zajímám o problematiku zdraví a zdravého životního stylu. Vždy tomu tak ale nebylo. Dokud jsem sám neprožil zdravotní problémy hraničící se smrtí, péče o to nejcennější co člověk má, byla u mne na posledním místě. A najednou (dnes již před více jak dvaceti lety) se to stalo mou prioritou.

Přesto jsem s nedůvěrou pohlížel na nabídku bezplatného vyslechnutí zajímavé přednášky pouze za postoupení této nabídky i mým přátelům. Neudělal jsem to z obavy úmyslného přenesení možné virové infekce. Ale na Vašem webu jsem objevil mnoho zajímavého. Objednal jsem si meditační audio „Přitahování úspěchu“. Přesto, že jsem studoval pedagogiku a psychologii, pro „přeprogramování“ vlastního podvědomí jsem potřeboval pomoc. Toto audio je velice vydařené. Využívám jej denně, oblíbil jsem si barvu i melodii Vašeho hlasu, ztotožňuji se s nabízenými výroky a kolem mne se začínají dít zázraky. Daří se mi stále lépe a lépe, jak zní i na audiu.

To mne přivedlo ke sledování všech přednášek, které mi byly na webu Vámi nabídnuty. Velmi oceňuji jejich obsah, podání, ale především význam pro rozvoj osobnosti každého z posluchačů.

Není cennější investice, než do vlastního zdraví a vzdělání (a tím vzděláním nemyslím jen školní – to bývá často účelové a v životě málo použitelné, jak velmi výstižně vyjádřil Váš manžel na jedné z přednášek, kterou jsem také vyslechl a velmi ji oceňuji).

Děkuji, že jste se pustili do takovéto záslužné práce, jsem jedním z klientů, který ji vysoce oceňuje a kterému velmi pomáhá. Jsem již důchodce, netrpím nízkým sebevědomím, přesto Vaše relaxační audio „Přitahování dokonalého sebevědomí“ patří k mým oblíbeným.

Tomu, aby byl člověk zdravý a úspěšný, měl přátele a krásné vztahy v rodině, aby byl šťastný a spokojený, musí něco obětovat. Musí sám na sobě pracovat – a jakákoli investice (ať časová, finanční, materiální či citová) se mnohonásobně vrátí.

Děkuji, že s manželem podáváte pomocnou ruku právě takovým lidem, kteří potřebují a chtějí se sebou něco dělat, mezi které patřím i já.

Dr. Vladimír Koliandr
Brandýs nad Labem

Kvě 23, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak se mít rád a jak si odpustit

Děkuji Vám za skvělý ohlas na moji přednášku: Klíč k zákonu přitažlivosti.

Protože jsem dostala mnoho dotazů na Zákon přitažlivosti, rozhodla jsem se věnovat ještě tomuto tématu.
Další přednáška, na kterou se můžete podívat, má název: Jak se mít rád a jak si odpustit.

Na minulé přednášce jsme se bavili o tom, jak aktivovat Zákon přitažlivosti. Mluvili jsme o odpuštění lidem, kteří nám ublížili. K aktivaci Zákona přitažlivosti, musíme odpustit také sami sobě a lidem, kterým jsme ublížili my, musíme požádat o odpuštění. Pokud se nám to podaří, budeme vysílat úplně jiné vibrace a aktivujeme tak Zákon přitažlivosti.

Ale to není jediná věc, kterou je třeba udělat k aktivaci Zákona přitažlivosti. Měli byste pracovat na vztahu k sobě. Pokud se budete mít rádi, takoví jací jste, a pokud se budete přijímat takoví, jací jste, ve Vašem životě se budou dít zázraky. Budete vysílat úplně jiné vibrace, protože přitahujeme do našeho života jenom to, co si podvědomě myslíme, že si zasloužíme.

Jak můžete dát svému podvědomí trvalou zprávu o tom, že se máte rádi takoví, jací jste a že se přijímáte bez podmínek a že si tedy zasloužíte dobré věci?

Bylo dokázáno, že díky pravidelnému vstupování do hladiny Alfa (hladina ALFA – stav hluboké relaxace, kdy se zpomalují mozkové vibrace – pro tělo a mysl je to velmi prospěšný stav a účinky hladiny alfa jsou vědecky prokázané) můžete měnit negativní programy ve své mysli na pozitivní a pro Vás prospěšné programy.

Mojí prací je při koučování vést klienta k tomu, aby si uvědomil svoje negativní vnitřní nastavení, které mu způsobuje problémy a za pomocí hladiny Alfa klient nahrazuje negativní přesvědčení těmi, co mu slouží.

Pokud chcete se dozvědět více o tom, jak dosahovat Vašich cílů rychleji a řešit účinněji vaše problémy, kontaktujte mě.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Kvě 15, 2011 - O mně    No Comments

Proč některým lidem nefunguje Zákon přitažlivosti

Mnoho lidí si myslí, že Zákon přitažlivosti je marketingový trik několika chytrých Američanů.  Já si to nemyslím. Proč? Protože mně Zákon Přitažlivosti funguje! Vzala jsem si lásku mého života, a v životě dělám to, co je mým životním talentem. Jsem dokonale šťastná.

Ale vždycky to tak nebylo. Ještě před několika lety jsem nenáviděla svoji práci a nevycházela jsem dobře i s některými kolegy.

Co se změnilo?

Začala jsem na sobě pracovat a věnovat se osobnímu rozvoji. Postupně jsem si uvědomila, že já sama jsem příčinou svých problémů.

Zákon Přitažlivosti funguje. Přitahujeme si do života věci, lidi, situace podle energie, kterou vysíláme.  Problém spočívá v tom, že působíme na podvědomé úrovni. Nemáme ponětí, co děláme.

Přitahujeme to, co si podvědomě myslíme, že si zasloužíme.

Podvědomí je širší část naší mysli.  Podvědomí filtruje naše vnímání reality. Pokud např. nosíte v hlavě silné přesvědčení, že vydělat peníze je těžké, že hodně peněz mají jenom zloději a podvodníci, tak nebudete schopni vidět možnosti vydělat peníze, i když je budete mít přímo pod nosem.

Pokud máte v hlavě silné přesvědčení, že jste hloupí, nestojíte za nic, a nic v životě nedokážete, váš život bude plný smutku a starostí. Ale vy jste se nenarodili na tuto krásnou planetu, abyste se zde trápili.

Jak můžete změnit svoje negativní vnitřní přesvědčení?

Bylo dokázáno, že díky pravidelnému vstupování do hladiny Alfa (hladina ALFA – stav hluboké relaxace, kdy se zpomalují mozkové vibrace – pro tělo a mysl je to velmi prospěšný stav a účinky hladiny alfa jsou vědecky prokázané) můžete měnit svoje vnitřní nastavení.

Mojí prací je při koučování vést klienta k tomu, aby si uvědomil svoje negativní vnitřní nastavení, které mu způsobuje problémy a za pomocí hladiny Alfa klient nahrazuje negativní přesvědčení těmi, co mu slouží.

Pokud chcete se dozvědět více o tom, jak dosahovat Vašich cílů rychleji a řešit účinněji vaše problémy, kontaktujte mě.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Kvě 13, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Zkušenosti s poslechem relaxačních MP3 po 2 měsících

Dnes bych se s Vámi ráda podělila o příběh paní Aleny Obdržálkové, která poslouchá 2 měsíce audia Přitahování bohatství a Přitahování lásky:

Posloucháním Vašich audií se mi pomalu ale jistě mění pohled na můj vlastní život, na jednání mé u druhých lidí. Cítím se vyrovnanější, měním svoje postoje pozitivním směrem. Myslím, že se to projevuje především v jednání s limi, kde se cítím daleko lépe a uvolněnější. Dokonce mám pocit, že v práci se stávám systematičtější, cílevědomější a kreativnější. Protože poslouchám teprve asi tak 2 měsíce, tak předpokládám, že bude stále líp a splní se mi sen být sama sebou, čímž si ovlivním sama svůj život a nebudu už více obětí okolností. Považuji tuto metodu za úžasně přínosnou, protože je dostupná pro každého, kdo má zájem a chce na sobě pracovat. Je jednoduchá a vlastně nenáročná. Stačí jen poslouchat. Při relaxaci se člověk ještě vnitřně mění. Dokonalé.

Tyto audia najdete na webu Relaxační Hudba MP3.

Kvě 9, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Dělejte vždycky všechno tak, jak nejlépe umíte

Když jsem byl malý, tak jsem na svém otci obdivoval, že vždy dokázal odpovědět na každou otázku. Já jsem také chtěl být tak „moudrý„, abych uměl odpovědět na všechno a správně.

Naučil jsem se preciznímu vyjadřování, naučil jsem se mít rozhled, chtěl jsem vědět o všem a chtěl jsem každému umět pomoci vyřešit jeho problém.

Časem jsem ale zjistil, že tento vypěstovaný perfekcionismus není to nejlepší, co můžete zažívat v životě. Co se týče fungování ve společnosti a v zaměstnání, to je super, tam budou rádi, pokud budete neomylní, ale co se týká vašeho osobního uspokojení … to už je jiné.

Často se stává, že když se pouštíte do nových věcí, tak nedokážete dotáhnout vše do dokonalosti. Pokud byste chtěli, tak pravděpodobně, žádná věc by nebyla dokončena, protože vždycky se dá něco vylepšovat …

To mě trápilo dlouhé roky, udělal jsem kvalitní práci, ale protože jsem věděl, že ještě může být něco lepšího, nedokázal jsem přijmout to ocenění, tu radost, že je to hotové.

Ale pak jsem našel jedno mocné pravidlo: „Dělejte vždy všechno tak, jak nejlépe umíte“ … ale s jedním důležitým vysvětlením … „Nejlépe jak umíte“, není vždy stejné … mění se to od situace k situaci.

Pokud jste unavení, tak množství a kvalita vaší práce bude asi nižší.

Pokud vás práce nebaví, tak je to podobné. Ale pokud vás něco baví, tak pravděpodobně překonáte svůj limit a budete dělat věci ještě lépe, než jste si mysleli, že dokážete. Uděláte více práce za kratší dobu.

Proto buďte k sobě spravedliví, usilujte o nejlepší výsledek, ale když dosáhnete v danou chvíli menší, radujte se z toho, dopřejte si pocit spokojenosti a úspěchu z vykonané práce.

V dané chvíli jste udělali to nejlepší, co jste uměli. Příště to může být lepší, ale minulost je minulost, už se změnit nedá.

Toto je jedna ze čtyř dohod, které můžete přijmout do svého života. Další se dozvíte v knize Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize.

Kvě 1, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jste (potenciální) génius

Mám pro Vás skvělou zprávu!

Jste potenciálním géniem v jedné nebo dokonce v několika oblastech. Nedělám si legraci, ani nepřeháním.

Moje tvrzení dokazují studie, které byly provedeny na téma lidské inteligence. Každý člověk má nějaký talent. Bohužel většina lidí neví, co je jejich životním talentem, a proto jej nemohou ani rozvíjet. Od talentu ke genialitě vede dlouhá cesta.

Málokdo promění svůj talent na mistrovství. Někteří z nás stráví ve škole 9 až 21 let svého života, aniž bychom objevili, co je naším životním talentem. Škola také rozvíjí pouze 2 druhy inteligence (verbální a logickou)

Zvyšováním duševního a studijního potenciálu jsem se začala zabývat již při studiích na vysoké škole. Abych si vydělala na studia, pracovala jsem jako učitelka anglického jazyka. Od té doby pracuji na systému, jak proces učení zjednodušit a udělat jej příjemnějším. Každý člověk disponuje nepředstavitelnou inteligencí. Bohužel většina lidí neumí svoje schopnosti využívat naplno. Podle psychologických studií lidé využívají pouze zlomek ze svého intelektuálního potenciálu.

Náš mozek je geniálním počítačem. Dosud nebyl vyroben tak dokonalý počítač, s tak dokonalými funkcemi a s takovou kapacitou pamatování jako je lidský mozek.

Pokud chcete vědět, jak plně využít Vašeho potenciálu, připravila jsem pro Vás audioprogram Revoluce v učení.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Dub 28, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak Vám hladina Alfa pomůže změnit Váš život

V tomto článku se dozvíte, co je to hladina Alfa, a jak může přispět k Vašemu snadnému učení a dosahování Vašich cílů.

Vlastnosti hladiny Alfa byly prozkoumány vědou. O hladině Alfa píší ve svých knihách Jack Canfield, John Assaraf, Randy Gage a další učitelé osobního rozvoje.

Náš mozek vytváří vibrace. Lidský mozek vibruje, podobně jako bije srdce, ale rychleji. U srdce počítáme tepy za minutu, u mozku počítáme frekvenci vibrací za sekundu. Vibrace mozku lze změřit pomocí lékařského přístroje EEG – elektroencefalogramu.

Pokud jsme v bdělém stavu – pokud jsme vzhůru, náš mozek funguje na frekvenci v průměru 20 Hertzů za vteřinu.  Pokud zavřeme oči a uvedeme se do relaxačního, uvolněného stavu – speciální Technikou řízené relaxace, činnost mozku se začne zpomalovat – dostáváme se do hladiny Alfa. V tomto stavu se vibrace mozku pohybují mezi 14 až 7 Hertzů. Tento stav znají všichni, i když o tom neví.

V hladině Alfa je náš mozek krátce po probuzení nebo krátce před usnutím. Pokud usneme, činnost mozku se zpomalí na frekvenci od 4 do 7 Hertzů za vteřinu – hladina Théta – hlubší hladina než je Alfa. Hladina Alfa je spojena se sny – denními i nočními. Pokud sníme s otevřenýma očima, jsme rovněž v hladině Alfa. V hladině Alfa fungují obě mozkové hemisféry – pravá i levá, což je výborné pro účinné a snadné učení. Hladina Alfa Vám také pomůže k většímu soustředění a k výborné paměti.

V hladině Alfa jsme schopni změnit naše programování z dětství. K tomu, aby naše učení bylo rychlé a efektivní, potřebujeme zdravé sebevědomí.  Pokud máte pochybnosti o Vaší schopnosti učit se, bude Vaše učení pomalé, neúčinné a stresující.

V hladině Alfa můžeme měnit omezující programy. V naší zemi je zvykem, že matky nutí děti dojídat jídlo. Vnucují jim myšlenku, že všechno, co je na talířku, se musí sníst, aby vyrostli.

Vytvoří v jejich mozcích velmi silný program. Tento program zůstane v našich hlavách dávno potom, co přestaneme růst (do výšky). Díky tomuto programu rosteme do šířky a to je důvod, proč má většina českého národa problém s nadváhou.

Lidé, kteří pravidelně vstupují do hladiny Alfa, jsou schopni se vyléčit ze závažných onemocnění, posilují si imunitu a neutralizují stresové hormony v těle. Pobyt v Alfě je velmi prospěšný pro naše tělo i pro naši mysl.

Klíčem k úspěchu je naučit se vstupovat do hladiny Alfa a působit v ní alespoň 15 minut denně.

Do hladiny Alfa vstoupíte díky Technice řízené relaxace.

Všechny relaxační audia, které najdete na stránce www.relaxacnihudbamp3.cz obsahují Techniku řízené relaxace.

Přeji Vám mnoho úspěchů s použitím hladiny Alfa.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Dub 18, 2011 - Prosperita    No Comments

Jak utéct z kanceláře a pracovat z domova?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, zda potřebujete nutně pracovat v kanceláři v budově společnosti, pro kterou pracujete? Přitom můžete pracovat mobilně např. z domu a získat více času pro sebe.

Náklady na místo v kancelářských budovách stále stoupají. Když jsem nastoupil do zaměstnání v Praze, tak tato firma měla 3 patra a každý měl své pevné místo. Ale s nástupem notebooků, náboru dalších zaměstnanců a potřeby každého někde usadit, se z dvoumetrového stolu staly poloviční, místa nebyly fixní, ale každý si sedl, kde bylo volno, nebo si musel místo rezervovat.

Mě se to tehdy nedotklo, zůstal mi můj pracovní stůl a byl jsem rád… ale teď to vidím už jinak.

Co totiž děláte, když víte, že musíte být v práci celou pracovní dobu od 9 do 5? Uděláte si svoji denní dávku práce a zbytek času se snažíte vyplnit nějakou činností, aby se to trochu nafouklo?

Zamyslete se také nad tímto: „Motivovalo by Vás udělat stejnou práci např. za 4 hodiny místo 8 hodin, kdybyste věděli, že ty další 4 hodiny již nemusíte sedět v kanceláři a můžete vyrazit ven?“

Toto není jen teorie… můžete toho dosáhnout. Potřebujete ale udělat pár kroků…

Krok 1: Staňte se hodnotnější pro firmu

Přesvědčte vašeho šéfa, aby vás poslal na nějaké školení, díky němuž se stanete hodnotnější pro firmu, a samozřejmě firma z toho bude dosahovat lepších výsledků. Pokud vám to nezaplatí, zamyslete se nad tím, jestli můžete investovat něco sám do sebe. Potřebujete se stát v něčem nenahraditelní, aby firma věděla, že hodně ztratí, pokud odejdete.

Krok 2: Ukažte, že dokážete mimo kancelář dosahovat lepších výsledků

Ve dnech úterý, středu nebo čtvrtek zavolejte do firmy, že zůstanete doma, protože se necítíte dobře. Je důležité vybrat dny uprostřed týdne, aby si někdo nemyslel, že se chcete ulévat z práce. Důležité je ale, abyste během těchto dnů dokázali udělat dvakrát více práce než v kanceláři. Všechno si zdokumentujte, co jste udělali, kolik to trvalo… abyste měli nějaké údaje na vyjednávání.

Krok 3: Připravte si měřitelné výsledky vaší práce

Vyjádřete přesně číselně, o kolik úkolů / produktů jste stihli víc udělat, kolik času jste ušetřili, kolik času jste mohli díky tomu investovat do dalších aktivit důležitých pro zisk společnosti (např. komunikaci se zákazníky) a samozřejmě uveďte i jako výhodu ušetřený čas dojížděním do práce a méně vyrušování.

Krok 4: Navrhněte zkušební období pro práci z domu, které můžete kdykoli zrušit

Navrhněte šéfovi, že byste chtěli následující dva týdny pracovat 2 dny z domu s tím, že to může kdykoli zrušit, ale že jste si jisti, že stihnete 2x víc, doložte to údaji z kroku 3, a že to bude prospěšné pro firmu. Žádejte o 2 dny, abyste případně mohli snížit na 1 den za týden.

Krok 5: Zvyšte počet dnů pracujících z domova

Dávejte si pozor, abyste během dnů doma opravdu udělali více práce a po testovacím období si domluvte další schůzku, kde proberete výsledky a zkusíte prodloužit práci z domova na 4 dny v týdnu s možností snížení na 3 dny. Pokračujte v práci a v případě požadavku na návrat do kanceláře buďte připraveni dát výpověď. Pokud jste si vybudovali status velmi cenného zaměstnance, pravděpodobně se vám podaří dosáhnout práce z domova v rozsahu, jaký potřebujete.

Díky produktivnější práci a ušetřenému času na dojíždění, vyrušování apod. můžete tento čas nyní investovat do rozvoje svého podnikání, do budování dalšího zdroje příjmu, který vám časem může nahradit příjem ze zaměstnání.

Potřebujete zjistit, v čem jste dobří, tyto znalosti proměnit na produkt, otestovat, jestli je o to zájem na trhu a začít prodávat… jak přesně na to? To se dozvíte v internetové přednášce Jak se zbavit dluhů a jak si vytvořit finanční svobodu.

Dub 11, 2011 - Prosperita    No Comments

Proč pomáháte svému šéfovi zbohatnout?

Žijeme ve společnosti, která vytvořila „systém“. Každé malé dítě se narodí do tohoto systému. Je plné snů a možností. Svět je po ně hračka… ale rodiče mu začnou vysvětlovat, co nemůže a nesmí dělat. Potom přijde do školy, tam mu vysvětlí, musí mít dobré známky, ale neví proč…

Škola ho začne učit mnoho „praktických“ věcí do života, např. jak zapojit polovodičovou diodu… Doporučuji se podívat na video:

Když se dítě ptá, proč potřebuje dobré známky, vysvětlíme mu, aby se dostalo na střední školu, kde opět potřebuje dobré známky. Když se ptá, proč opět potřebuje dobré známky, tak aby se dostalo na vysokou školu. Tam se učí, aby dostalo titul a diplom… ale proč? Dostane odpověď – aby si našlo dobré zaměstnání.

Tento systém produkuje skvělé „živé roboty“, které nastoupí do zaměstnání, kde jsou utlačováni firemní politikou, ale mají kafé zdarma a přes přestávky si mohou stěžovat, proč něco nejde.

Masmédia nám vysvětlí, co si máme kupovat, jak máme žít, kam máme chodit… manipulace. Navíc k tomu přidají plnou dávku negativity a toho, že svět je nebezpečný, abyste raději zůstali doma a zapadli do koloběhu… nevím proč, ale připomíná mi to film „Matrix“.

V práci se naučíte dělat co nejméně, aby Vás nevyhodili… vyměňujete svůj čas za to, že pomáháte zbohatnout lidem nad Vámi, svému šéfovi, majitelům firmy, akcionářům… Stále po Vás chtějí, abyste byli neomylní, dokázali dělat 5 věcí najednou apod.

ALE PROČ JSTE SI VYBRALI TENTO ZPŮSOB?

Pravděpodobně proto, že celé Vaše okolí Vám říká, že toto je jediný způsob, jak funguje tento svět.

ALE TO NENÍ PRAVDA.

Máte možnost volby. Průmyslový věk skončil. Roboty nahrazují většinu práce, kterou museli dělat „živé roboty“… VY.

V dnešní době má o mnoho větší cenu, když jste kreativní, chcete zkoušet nové věci, umíte se poučit z neúspěchů a jít dále…

Vaše priorita číslo 1. je postarat se sám o sebe… vymanit se ze systému, osvobodit se a získat nejenom finanční, ale hlavně časovou svobodu. Na co jsou Vám miliony, pokud nemáte žádný čas, abyste je využili… anebo máte čas, ale jste v neustálém stresu a jste duchem, nepřítomný?

Dnešní době Vaší hlavní prioritou je vytvoření vlastního CASHFLOW – toku peněz, který bude financovat Vaše potřeby. Pokud máte pravidelný a stabilní tok peněz z vlastního podnikání a pokud si dokážete správně zvolit čas, tak můžete mít cokoli a ještě za o mnoho nižší ceny, jako lidé, co mohou jen přes víkend, nebo jenom v létě.

Podívejte se na přednášku Jak se zbavit dluhů a jak si vytvořit finanční svobodu a dozvíte se více.

Stránky:«1...1516171819202122»