Buďte úspěšní v učení

Předtím než se začnu věnovat tomu, jak si kdokoliv může vytvořit ve svém mozku program rychlého a snadného učení, což se hodí nejen současným studentům, ale také dospělcům, protože pokud chceme být úspěšní, budeme se učit až do našeho posledního dne, podívejme se na to, jak vzniká špatný student.

Děti mají už od narození dokonalou schopnost se učit.

Překážky pro dokonalé učení si vytváříme uvnitř své hlavy zejména během školní docházky.

Co vytváří neúspěch při studiu?
Co vytváří ve Vás program neschopnosti studovat snadno a rychle?

Existuje mnoho důvodů. Soustřeďme se na ty hlavní.

Pokud jste měli/(máte rodiče), kteří měli nízké sebevědomí a nízkou sebeúctu a dávali Vám najevo, že nejste dostatečně dobří, potom jste od nich přejali program, že také nejste dostatečně dobří.

Protože Vaši rodiče nevěřili ve své schopnosti a ve svoji schopnost se učit, potom to podvědomě projektovali i do Vás.

Pokud jste z rodiny, která Vás nutila k perfekcionalizmu, vytvářela na Vás nátlak, neodpouštěla chyby, potom jste pravděpodobně neměli dostatek klidu, harmonie a sebevědomí k tomu, abyste se mohli rozvíjet ve škole.

Porovnávání mezi sourozenci ve škole.

Pokud máte staršího sourozence, který měl ve škole výborné výsledky, mohlo se Vám stát, že Vás s ním porovnávali.

A to na Vás vytvořilo tlak, a pokud jste nebyli tak úspěšní jako Váš starší sourozenec, mohl se ve Vaší hlavě snadno vytvořit program: Nejsem tak dobrý jako…

Pokud se cítíte, že nejste tak dobří jako jsou ostatní, vytváří se ve vás program, který se neslučuje s úspěchem při studiu.

Nevhodné komentáře učitelů.

První roky ve škole jsou nesmírně důležité pro rozvoj sebedůvěry a pro Váš budoucí úspěch v životě.

Děti přijímají v prvních letech školy do svého podvědomí, cokoliv je jim řečeno s emotivním nábojem od učitele, jako hypnotické sugesce a tyto výroky se stávají součástí přesvědčení, které mají o sobě.

Často si se sebou nosí toto negativní přesvědčení o sobě ze školy celé roky, desetileté nebo někteří i celý život.

Učitelé mají zodpovědnou práci – mohou zničit nebo pomoci vytvořit sebevědomí.

Pokud jste měli učitelku na základní škole, která vás neměla ráda, pravděpodobně vás to ovlivnilo na celý život.

Děti, kteří chtějí být v kolektivu oblíbené, často mají pocit, že studování a učení, není dost „in.„

Když jsem studovala gymnázium, někteří moji spolužáci o sobě prohlašovali, že se vůbec neučí a stejně mají skvělé známky, protože chtěli přesvědčit druhé o tom, jak jsou schopní a chytří.

Mám pro Vás skvělou zprávu: Kdokoliv se může zbavit programů, které mu brání ve snadném a úspěšném učení.

Pokud chcete zaručit Vašemu dítěti úspěch ve škole a v životě či pomoci k úspěchu při zkouškách, objednejte ho na sezení se mnou zde.

Program, který používám na sezení je vhodný pro všechny, kteří se potřebují snadno a rychle učit, tedy i pro děti, dopívající i dospělé.

Jaká je Vaše zkušenost se školou?

Napište mi do komentářů… Marie

1 Comment

  • Nejhorší, co může potkat malého školáčka, když mu učitelka vytrhne tužku z levé ruky a snaží se ho naučit psát pravou. Dnes už se to neděje, ale vzpomínky na takového pedagoga jdou celým životem. Těch poznámek, pohlavků, nadávek – to neustojí dospělý, natož malá školačka. Dnes už jsem dávno dospělá, už mám i vnoučata, ale statečně píšu levou, zatímco veškeré práce zvládám bravurně pravačkou. V jedné školní poznámce stálo: „Její leváctví je tvrdošíjné…“ Dosáhla tím jedině toho, že mne táta ztřískal, ale já se stejně nedala, jsem Beran a k tomu zabejčilý. Marná snaha pro ně. Pro mne životní vítězství!

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!