Bře 26, 2015 - Hypnoterapie, NLP    No Comments

Hledáte pocit bezpečí v jídle?

Možná ten bludný kruh znáte ze svého života. Začnete držet dietu, zhubnete a po nějaké době zase přiberete a možná, že přiberete ještě více, než jste zhubli.

Kompulzivní jedlíci nejsou pouze lidé se špatnými stravovacími návyky a lidé, kteří rádi papají – jsou to lidé, kteří hledají pocit bezpečí. Přijímání potravy je podvědomě vrací do časů, kdy byli v bezpečí – do událostí, které pro ně představovaly dokonalé bezpečí, kdy byli malými miminky, maminka je krmila a někdo se o ně staral.

Tito lidé se přejídají, protože jídlo jim na podvědomé úrovni dává pocit bezpečí.

Lidé s nadváhou nebo obezitou jídlem potlačují strach, který se vynořuje z jejich podvědomí.

U každého klienta má strach jinou příčinu. Ve skutečnosti se však jedná o stejný druh strachu – všechny strachy jsou si podobné.

Pokud chceme pomoci člověku s nadváhou nebo obezitou, musíme za pomocí NLP nebo hypnózy odstranit jeho strach.

Velká nadváha je často způsobena silnými emocionálními konflikty na podvědomé úrovni, které mohou být odstraněny na úrovni hypnózy.

Každý neurotický problém má nějaký začátek a obezita je velmi často neurotickým problémem. Nikdo z nás se nenarodil jako neurotik nebo obézní dítě – něco tu obezitu muselo způsobit a často se jedná o událost nebo události, které jsou spojené s intenzivním strachem nebo s pocitem, že je ohroženo vaše bezpečí.

Lidé, kteří pociťují nedostatek pocitu bezpečí na podvědomé úrovni, se začínají přejídat, aby si znovu vytvořili ten pocit bezpečí, který poznali, když byli u maminky u prsu a když byli krmeni. Důsledkem toho je obezita.

Často ke mně přicházejí na sezení lidé s nadváhou, kteří mi tvrdí, že neví, z čeho přibírají, protože, podle jejich slov, skoro nic nejí.

Jedna paní doktorka, které jsem o tom vyprávěla, na to vtipně reagovala slovy: „V koncentráku nebyl nikdo tlustý.“

Lidé s nadváhou nebo obezitou se při jídle dostávají do transu a z toho důvodu si často ani nepamatují, kolik toho před den snědli.

Když je v hypnóze vrátíte, aby si znovu prošli včerejším dnem, jsou často velmi překvapení z toho, kolik toho za den snědli.

Jídlo stejně jako alkohol nebo drogy představují dočasný únik. Jako v případě alkoholiků nebo drogově závislých si kompulzivní jedlík vyvine toleranci na množství jídla a časem potřebuje více a více jídla k tomu, aby dosáhl uspokojení, a tímto způsobem se vytváří obezita.

Pokud chceme pomoci člověku s nadváhou nebo obezitou, musíme za pomocí NLP nebo hypnózy odstranit jeho strach. Když si klient umí navodit pocit bezpečí, potom je pro něho snadné vytvořit si zdravé stravovací návyky.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!