Říj 13, 2016 - Prosperita    No Comments

Jak rozproudit prosperitu v životě

Marta se na mě podívala a zeptala se: Proč mi nikdy nic nevyjde? Proč se všechno kazí? Proč se to vždycky děje jenom mně?

Podívala jsem se jí do očí a položila jí otázku: Opravdu chceš vědět proč? Přikývla se slzami v očích.

S Martou jsme se seznámili úplně náhodně, i když náhody neexistují, protože každý z nás si vytváříme svůj vlastní Vesmír. Pozvala nás k sobě do Německa a provedla po Drážďanech. Svůj výklad o památkách prokládala svými názory na arabské imigranty, tedy posuzováním, hodnocením a kritikou. Rychle zapomněla, že sama před několika lety byla sama imigrantem.

(Jeden ze zákonu prosperity je zákon nesouzení, čím méně hodnotíte a soudíte druhé, tím čistější energii vyzařujete a tím je manifestace vašich přání rychlejší. Už když čtete bulvární noviny, tak provádíte posuzování, hodnocení a kritiku, tak pozor na to….)

Tak jsem se pustila do vysvětlování. Ve Vesmíru existuje dokonalý účetní systém – „má dáti – dal“.

Žádný dluh ve Vesmíru nezůstane nezaplacen. Existují zákony života, zákony prosperity, které se musí dodržovat k tomu, aby Vesmír snadno a rychle manifestoval vaše přání.

Prvním zákonem je Zákon dávání a přijímání. Někteří lidé mají problém s dáváním a někteří zase s přijímáním a někteří zase s obojím.

Marta by se rozdala. Vozila nás po Německu a dokonce pro nás uspořádala grilovačku, s radostí přijala dárky, které jsme ji přinesli. Tak tady problém nebyl.

Někteří lidé by se rozdali, a když jim chce někdo laskavost oplatit, začnou se cítit nepříjemně.

Mají ve svém podvědomí program: „Nezasloužím si.“ „ Nejsem dost dobrý na to, abych vydělával hodně peněz.“

Abyste mohli ve svém životě manifestovat prosperitu, tak peníze musí volně protékat jako řeka, musí proudit jako zdravá krev v lidském těle. Když se řeka rozlije z břehů, začne se kazit. Když se krev začne v lidském těle shlukovat, začnou se tvořit sraženiny, tak lidský život je v ohrožení.

Spousta lidí, která má problém s prosperitou a penězi šetří na horší časy.

Místo, aby si koupili knížku z oblasti osobního rozvoje, která by do jejich života přinesla obrovskou hodnotu, jako první hledají, kde by si ji mohli zadarmo stáhnout. Nákupem knihy by vrátili energii lidem, kteří ji pro ně s láskou připravili, nelegálním stažením si vytvářejí blok v penězích a prosperitě.

Pokaždé, když se s někým setkáte, něco někomu darujte, ale pozor, nemusí se vždy jednat o materiální věc. Můžete darovat pochvalu, povzbuzení, svoji pozornost nebo svoji radu, přání všeho dobrého – můžete vyslat do Vesmíru, aby se tomu člověku dařilo.

Dáváním si nakloníte Vesmír na svoji stranu a on vám pomůže v manifestaci svých přání.

Martin problém spočíval v omezujících přesvědčeních, které nosila ve svém podvědomí. Její podvědomý počítač běžel na programech typu: „Nejsem dost dobrá k tomu, abych vydělávala velké peníze. Bohatí lidé jsou sobečtí. Vydělávat peníze znamená ochuzovat druhé.“ atd.

Použili jsme na to NLP techniky a dnes je z Marty úspěšná podnikatelka, NLP koučka, která zázračně mění životy druhých lidí.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!