Jak Vám NLP může pomoci?

NLP je po celém světě známá a uznávaná metoda, jak dosáhnout plného lidského potenciálu.

NLP používají slavní učitelé osobního rozvoje jako např. Anthony Robbins, Brian Tracy nebo Jack Canfield.

NLP je velmi široké téma a je výzvou jednoduše vysvětlit, co NLP je.

Zkratka NLP znamená neuro-lingvistické programování a tento název obsahuje 3 nejdůležitější složky, které ovlivňují lidské chování: nervový systém, jazyk a naše programování.

NLP je studiem mistrovství.

NLP poskytuje techniky k modelování lidského chování a k „nainstalování „ chování, které obdivujeme/potřebujeme k výkonu jakékoliv činnosti.

Jestliže je někdo dobrý v lyžování, a ty se chceš naučit lyžovat jako on, co můžeš proto udělat?

Můžeš zjistit, co on udělal pro to, že je z něho dobrý lyžař a pak opakovat věci, které dělal on.

Když můžeš porovnat, co dělá špatný lyžař a co dělá dobrý lyžař, potom budeš vědět, co dělat a co nedělat, a budeš mít dobrý model lyžování.

To samé můžeš udělat se schopností řídit, prodávat, v podstatě s jakoukoliv schopností.

Tento proces zjišťování, co někdo dělá, a poté předávání těchto schopností někomu jinému, se nazývá modelování, a NLP je o modelování lidského chování.

NLP může být použito k ovládnutí jakékoliv schopnosti či činnosti.

NLP může být použito ke změně emocionálních stavů, které pro nás nejsou prospěšné.

NLP poskytuje způsob, jak objevit, co je v jakékoliv situaci spouštěčem nějakého chování/pocitů a umožňuje nám změnit reakci na tento spouštěč (stimul)

Možná, že znáte příběh o ruském doktorovi Pavlovovi a jeho experimentu se psy. Doktor Pavlov zazvonil před krmením psů zvonem a potom je nakrmil.

Po nějaké době si psi spojili zvonění zvonu (stimul- spouštěč) s krmením (reakce).

Po nějaké doně stačilo pouze zazvonit a psi přiběhli a začali slintat, i když je doktor Pavlov nenakrmil.

Lidé si také vytvářejí během svého života mnoho spouštěčů, na které automaticky reagujeme.

Někteří  si spojí pití ranní kávy s kouřením cigarety, proto když chtějí přestat kouřit, musí si najít novou reakci na svůj spouštěč (kávu)

Např. namísto kouření si spojí svoji ranní kávu s jinou činností např. s čtením knížky.

NLP je založeno na předpokladu: Mapa není územím.

Jako lidské bytosti nemůžeme nikdy poznat skutečnou realitu. Můžeme pouze vidět naše vnímání reality. Prožíváme věci a reagujeme na svět kolem nás na základě našich reprezentačních smyslových systémů.

Každý člověk má nervovo-jazykové mapy reality, které určují, jak reagujeme.

Není to realita, která nás posiluje nebo oslabuje, ale je to naše vnímání reality.

To, co vnímáme našimi smysly, není skutečnost. Přesněji je to pouze naše skutečnost, ale náš partner/kolega/spolužák/ rodič si může stejnou věc úplně jinak na základě jeho nervovo/jazykové mapy.

NLP obsahuje:

  • Celou řadu přesvědčení o tom, jak komunikovat s lidmi.
  • Používá dobře definovaný model dotazování a posluchačských schopností.
  • Hodně si půjčuje z pole klinické hypnózy ve svém přístupu k schopnostem ovlivňování a v použití jazyka a metafor.
  • Zahrnuje sadu velmi efektivních cvičení, k pomoci lidem změnit jejich chování
    (s použitím tak rozmanitým od odstranění fobie, až k získávání schopností jak používat počítač).
  • NLP má specifické a účinné techniky pro úmyslné vytvoření raportu s další osobou a má dlouhou a bohatou historii.

 

NLP se zabývá s tím, jak lidé dělají věci, ne proč je dělají.

Jestliže někdo má potíže s učením na počítači, NLP přístup je: “co dělá specificky, že je pro něho těžké se to naučit?” raději než “proč se neučí?”

Výsledek toho je, definovat strukturu jeho chování (například stane se fyzicky napjatý při učení a sníží tak svou schopnost koncentrovat se), což mu umožní změnit strategii učení a získat lepší výsledky (může pak úmyslně relaxovat a koncentrovat se).

Více se dozvíte na 4 denním diplomovaném kurzu NLP.

Objednejte se na můj kurz na webu: www.kurzy-nlp.cz

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!