Browsing "Osobní rozvoj"
Čvc 4, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak změnit svět k lepšímu

Mám pro Vás jeden příběh…

Jednoho dne se muž procházel po pláži a přemýšlel o svém životě. Vždycky chtěl udělat něco, co by pomohlo světu a lidem a cokoliv zkusil udělat pro druhé, jako by to bylo celé zbytečné a marné. Najednou muž uslyšel „křupnutí“

A podíval se na svoje nohy. Tam, kde stál, kam až oko mohlo dohlédnout, ležely tisíce malých mořských hvězd, které byly vyplavovány na pobřeží oceánem. Muž pokračoval v procházce a přemýšlel o krutosti oceánu. Tyto hvězdice nikomu neublížily a přesto než bude den u konce, všechny na břehu zahynou. Najednou muž uviděl starou ženu, která stála na břehu oceánu a házela hvězdice zpátky do moře. Když se jí zeptal, co dělá, odpověděla, že vždycky chtěla pomáhat druhým a rozhodla se, že dnešek je dobrým dnem, kdy začít. Muž se rozhlédnul a viděl tisíce a tisíce mořských hvězd, které umíraly na pobřeží, a řekl: „Pokaždé, když hodíte jednu hvězdici zpátky, tak oceán tři další vyplaví. Jaký to má smysl?“

Žena se na chvíli zamyslela a potom hodila další hvězdici do moře.“ Mělo to smysl pro tuhle.“ řekla a usmála se tím nejkrásnějším úsměvem, jaký muž kdy viděl.

(převzato z knihy Paul McKenna – Change your life in 7 days)

Nemohu pomoci všem lidem, kteří by to potřebovali, mohu pomoci jenom těm, kteří se podívají na moji internetovou přednášku: Jak si zvýšit sebevědomí

Čvn 19, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Seznam 55 nejčastěji používaných ALIBI

Neúspěšní lidé mají jeden význačný společný rys. Znají všechny důvody svého neúspěchu a mají různá neprůstřelná alibi, jimiž svůj neúspěch ospravedlňují.

Některá tato alibi jsou chytrá a hrstku lze dokonce podložit fakty. Ale za alibi nikdo žádné peníze nedostane. Svět zajímá jenom jedno:

Dosáhli jste úspěchu?

Nevymýšlejte si alibi, proč se nepodívat zdarma na přednášku: Novinky z veletrhu peněz

Seznam 55 nejčastěji používaných ALIBI:

 1. KDYBYCH neměl ženu a rodinu….
 2. KDYBYCH měl dostatečně silný „tah na branku“……
 3. KDYBYCH měl peníze…..
 4. KDYBYCH měl dobré vzdělání…
 5. KDYBYCH mohl sehnat práci…
 6. KDYBYCH měl dobré zdraví…
 7. KDYBYCH měl čas…
 8. KDYBY byly lepší časy..
 9. KDYBY mi tak ostatní rozuměli…
 10. KDYBYCH měl lepší podmínky..
 11. KDYBYCH mohl žít svůj život znovu…
 12. KDYBYCH se tolik neobával, co ostatní řeknou..
 13. KDYBYCH dříve dostal příležitost
 14. KDYBYCH teď měl příležitost
 15. KDYBYCH ostatní po mně nešli..
 16. KDYBY se nestalo nic, co by mě zastavilo…
 17. KDYBYCH tak byl mladší…….
 18. KDYBYCH mohl dělat, co chci…..
 19. KDYBYCH se narodil bohatý…
 20. KDYBYCH potkal ty správné lidi…
 21. KDYBYCH měl talent, jako mají někteří..
 22. KDYBYCH se dokázal prosadit….
 23. KDYBYCH dřív chytil příležitost za pačesy.
 24. KDYBY mi tak lidé nelezli na nervy…
 25. KDYBYCH se nemusel starat o dům a o děti…
 26. KDYBYCH dokázal našetřit nějaké peníze…
 27. KDYBY mě šéf uznával…
 28. KDYBYCH měl někoho, kdo by mi pomohl…
 29. KDYBYCH mi rozuměla vlastní rodina…
 30. KDYBYCH tak žil ve velkém městě….
 31. KDYBYCH dokázal začít…
 32. KDYBYCH byl volný…
 33. KDYBYCH měl povahu některých lidí…
 34. KDYBYCH nebyl tak tlustý….
 35. KDYBY lidé jen věděli o mém talentu….
 36. KDYBYCH si mohl dát pauzu.
 37. KDYBYCH se dokázal vymanit z dluhů.
 38. KDYBYCH nezažil neúspěch…
 39. KDYBYCH jen věděl, jak….
 40. KDYBY nebyl každý proti mě…
 41. KDYBYCH jen neměl tolik obav…
 42. KDYBYCH si mohl vzít tu správnou osobu….
 43. KDYBY lidé nebyli takoví hlupáci…
 44. KDYBY moje rodina nebyla tak extravagantní.
 45. KDYBYCH si byl jist sám sebou…
 46. KDYBY štěstí nebylo proti mně….
 47. KDYBYCH se nenarodil ve špatném znamení…
 48. KDYBY nebylo pravdou, že se má stát, co se stane…
 49. KDYBYCH nemusel tak tvrdě pracovat.
 50. KDYBYCH jen nepřišel o své peníze…
 51. KDYBYCH tak žil v jiné čtvrti…
 52. KDYBYCH neměl tu svou minulost.
 53. KDYBYCH měl vlastní podnik
 54. KDYBY mi ostatní naslouchali
 55. KDYBYCH (a to je největší alibi ze všech) měl dost odvahy vidět se takový, jaký jsem, zjistil bych, že se mnou není vše pořádku, a napravil bych to. Pak bych měl šanci poučit se z vlastních chyb a naučit se něčemu ze zkušeností ostatních. Vím, že se mnou není něco pořádku, neboť bych nyní byl, kde bych býval byl, pokud bych strávil více času analýzou svých slabostí a méně času vymýšlením alibi, abych je zakryl.

(text převzat z knihy Přemýšlej a Zbohatni od Napoleona Hilla – vydalo nakladatelství Práh.)

Kvě 23, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak se mít rád a jak si odpustit

Děkuji Vám za skvělý ohlas na moji přednášku: Klíč k zákonu přitažlivosti.

Protože jsem dostala mnoho dotazů na Zákon přitažlivosti, rozhodla jsem se věnovat ještě tomuto tématu.
Další přednáška, na kterou se můžete podívat, má název: Jak se mít rád a jak si odpustit.

Na minulé přednášce jsme se bavili o tom, jak aktivovat Zákon přitažlivosti. Mluvili jsme o odpuštění lidem, kteří nám ublížili. K aktivaci Zákona přitažlivosti, musíme odpustit také sami sobě a lidem, kterým jsme ublížili my, musíme požádat o odpuštění. Pokud se nám to podaří, budeme vysílat úplně jiné vibrace a aktivujeme tak Zákon přitažlivosti.

Ale to není jediná věc, kterou je třeba udělat k aktivaci Zákona přitažlivosti. Měli byste pracovat na vztahu k sobě. Pokud se budete mít rádi, takoví jací jste, a pokud se budete přijímat takoví, jací jste, ve Vašem životě se budou dít zázraky. Budete vysílat úplně jiné vibrace, protože přitahujeme do našeho života jenom to, co si podvědomě myslíme, že si zasloužíme.

Jak můžete dát svému podvědomí trvalou zprávu o tom, že se máte rádi takoví, jací jste a že se přijímáte bez podmínek a že si tedy zasloužíte dobré věci?

Bylo dokázáno, že díky pravidelnému vstupování do hladiny Alfa (hladina ALFA – stav hluboké relaxace, kdy se zpomalují mozkové vibrace – pro tělo a mysl je to velmi prospěšný stav a účinky hladiny alfa jsou vědecky prokázané) můžete měnit negativní programy ve své mysli na pozitivní a pro Vás prospěšné programy.

Mojí prací je při koučování vést klienta k tomu, aby si uvědomil svoje negativní vnitřní nastavení, které mu způsobuje problémy a za pomocí hladiny Alfa klient nahrazuje negativní přesvědčení těmi, co mu slouží.

Pokud chcete se dozvědět více o tom, jak dosahovat Vašich cílů rychleji a řešit účinněji vaše problémy, kontaktujte mě.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Kvě 13, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Zkušenosti s poslechem relaxačních MP3 po 2 měsících

Dnes bych se s Vámi ráda podělila o příběh paní Aleny Obdržálkové, která poslouchá 2 měsíce audia Přitahování bohatství a Přitahování lásky:

Posloucháním Vašich audií se mi pomalu ale jistě mění pohled na můj vlastní život, na jednání mé u druhých lidí. Cítím se vyrovnanější, měním svoje postoje pozitivním směrem. Myslím, že se to projevuje především v jednání s limi, kde se cítím daleko lépe a uvolněnější. Dokonce mám pocit, že v práci se stávám systematičtější, cílevědomější a kreativnější. Protože poslouchám teprve asi tak 2 měsíce, tak předpokládám, že bude stále líp a splní se mi sen být sama sebou, čímž si ovlivním sama svůj život a nebudu už více obětí okolností. Považuji tuto metodu za úžasně přínosnou, protože je dostupná pro každého, kdo má zájem a chce na sobě pracovat. Je jednoduchá a vlastně nenáročná. Stačí jen poslouchat. Při relaxaci se člověk ještě vnitřně mění. Dokonalé.

Tyto audia najdete na webu Relaxační Hudba MP3.

Kvě 9, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Dělejte vždycky všechno tak, jak nejlépe umíte

Když jsem byl malý, tak jsem na svém otci obdivoval, že vždy dokázal odpovědět na každou otázku. Já jsem také chtěl být tak „moudrý„, abych uměl odpovědět na všechno a správně.

Naučil jsem se preciznímu vyjadřování, naučil jsem se mít rozhled, chtěl jsem vědět o všem a chtěl jsem každému umět pomoci vyřešit jeho problém.

Časem jsem ale zjistil, že tento vypěstovaný perfekcionismus není to nejlepší, co můžete zažívat v životě. Co se týče fungování ve společnosti a v zaměstnání, to je super, tam budou rádi, pokud budete neomylní, ale co se týká vašeho osobního uspokojení … to už je jiné.

Často se stává, že když se pouštíte do nových věcí, tak nedokážete dotáhnout vše do dokonalosti. Pokud byste chtěli, tak pravděpodobně, žádná věc by nebyla dokončena, protože vždycky se dá něco vylepšovat …

To mě trápilo dlouhé roky, udělal jsem kvalitní práci, ale protože jsem věděl, že ještě může být něco lepšího, nedokázal jsem přijmout to ocenění, tu radost, že je to hotové.

Ale pak jsem našel jedno mocné pravidlo: „Dělejte vždy všechno tak, jak nejlépe umíte“ … ale s jedním důležitým vysvětlením … „Nejlépe jak umíte“, není vždy stejné … mění se to od situace k situaci.

Pokud jste unavení, tak množství a kvalita vaší práce bude asi nižší.

Pokud vás práce nebaví, tak je to podobné. Ale pokud vás něco baví, tak pravděpodobně překonáte svůj limit a budete dělat věci ještě lépe, než jste si mysleli, že dokážete. Uděláte více práce za kratší dobu.

Proto buďte k sobě spravedliví, usilujte o nejlepší výsledek, ale když dosáhnete v danou chvíli menší, radujte se z toho, dopřejte si pocit spokojenosti a úspěchu z vykonané práce.

V dané chvíli jste udělali to nejlepší, co jste uměli. Příště to může být lepší, ale minulost je minulost, už se změnit nedá.

Toto je jedna ze čtyř dohod, které můžete přijmout do svého života. Další se dozvíte v knize Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize.

Kvě 1, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jste (potenciální) génius

Mám pro Vás skvělou zprávu!

Jste potenciálním géniem v jedné nebo dokonce v několika oblastech. Nedělám si legraci, ani nepřeháním.

Moje tvrzení dokazují studie, které byly provedeny na téma lidské inteligence. Každý člověk má nějaký talent. Bohužel většina lidí neví, co je jejich životním talentem, a proto jej nemohou ani rozvíjet. Od talentu ke genialitě vede dlouhá cesta.

Málokdo promění svůj talent na mistrovství. Někteří z nás stráví ve škole 9 až 21 let svého života, aniž bychom objevili, co je naším životním talentem. Škola také rozvíjí pouze 2 druhy inteligence (verbální a logickou)

Zvyšováním duševního a studijního potenciálu jsem se začala zabývat již při studiích na vysoké škole. Abych si vydělala na studia, pracovala jsem jako učitelka anglického jazyka. Od té doby pracuji na systému, jak proces učení zjednodušit a udělat jej příjemnějším. Každý člověk disponuje nepředstavitelnou inteligencí. Bohužel většina lidí neumí svoje schopnosti využívat naplno. Podle psychologických studií lidé využívají pouze zlomek ze svého intelektuálního potenciálu.

Náš mozek je geniálním počítačem. Dosud nebyl vyroben tak dokonalý počítač, s tak dokonalými funkcemi a s takovou kapacitou pamatování jako je lidský mozek.

Pokud chcete vědět, jak plně využít Vašeho potenciálu, připravila jsem pro Vás audioprogram Revoluce v učení.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Dub 28, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak Vám hladina Alfa pomůže změnit Váš život

V tomto článku se dozvíte, co je to hladina Alfa, a jak může přispět k Vašemu snadnému učení a dosahování Vašich cílů.

Vlastnosti hladiny Alfa byly prozkoumány vědou. O hladině Alfa píší ve svých knihách Jack Canfield, John Assaraf, Randy Gage a další učitelé osobního rozvoje.

Náš mozek vytváří vibrace. Lidský mozek vibruje, podobně jako bije srdce, ale rychleji. U srdce počítáme tepy za minutu, u mozku počítáme frekvenci vibrací za sekundu. Vibrace mozku lze změřit pomocí lékařského přístroje EEG – elektroencefalogramu.

Pokud jsme v bdělém stavu – pokud jsme vzhůru, náš mozek funguje na frekvenci v průměru 20 Hertzů za vteřinu.  Pokud zavřeme oči a uvedeme se do relaxačního, uvolněného stavu – speciální Technikou řízené relaxace, činnost mozku se začne zpomalovat – dostáváme se do hladiny Alfa. V tomto stavu se vibrace mozku pohybují mezi 14 až 7 Hertzů. Tento stav znají všichni, i když o tom neví.

V hladině Alfa je náš mozek krátce po probuzení nebo krátce před usnutím. Pokud usneme, činnost mozku se zpomalí na frekvenci od 4 do 7 Hertzů za vteřinu – hladina Théta – hlubší hladina než je Alfa. Hladina Alfa je spojena se sny – denními i nočními. Pokud sníme s otevřenýma očima, jsme rovněž v hladině Alfa. V hladině Alfa fungují obě mozkové hemisféry – pravá i levá, což je výborné pro účinné a snadné učení. Hladina Alfa Vám také pomůže k většímu soustředění a k výborné paměti.

V hladině Alfa jsme schopni změnit naše programování z dětství. K tomu, aby naše učení bylo rychlé a efektivní, potřebujeme zdravé sebevědomí.  Pokud máte pochybnosti o Vaší schopnosti učit se, bude Vaše učení pomalé, neúčinné a stresující.

V hladině Alfa můžeme měnit omezující programy. V naší zemi je zvykem, že matky nutí děti dojídat jídlo. Vnucují jim myšlenku, že všechno, co je na talířku, se musí sníst, aby vyrostli.

Vytvoří v jejich mozcích velmi silný program. Tento program zůstane v našich hlavách dávno potom, co přestaneme růst (do výšky). Díky tomuto programu rosteme do šířky a to je důvod, proč má většina českého národa problém s nadváhou.

Lidé, kteří pravidelně vstupují do hladiny Alfa, jsou schopni se vyléčit ze závažných onemocnění, posilují si imunitu a neutralizují stresové hormony v těle. Pobyt v Alfě je velmi prospěšný pro naše tělo i pro naši mysl.

Klíčem k úspěchu je naučit se vstupovat do hladiny Alfa a působit v ní alespoň 15 minut denně.

Do hladiny Alfa vstoupíte díky Technice řízené relaxace.

Všechny relaxační audia, které najdete na stránce www.relaxacnihudbamp3.cz obsahují Techniku řízené relaxace.

Přeji Vám mnoho úspěchů s použitím hladiny Alfa.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Bře 6, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Metoda řízené relaxace v relaxační MP3

Mým posláním v životě je pomáhat lidem při dosahování jejich cílů, řešení problémů a při posilování sebevědomí.

Pro svoje klienty vytvářím relaxační audia.

Zkušenosti posluchačů relaxačních audií najdete zde.

Mnoho lidí se mě ptá, jakým způsobem mohou relaxační audia posílit jejich sebedůvěru a změnit jejich omezující návyky a programy.

Při práci s mými klienty používám techniku řízené relaxace.

Technika řízené relaxace je založena na vědeckém výzkumu fungování mozku.

Pokud máte pochybnosti nebo strach, můžete si moje audio poslechnout v bdělém stavu s otevřenýma očima. To, co uslyšíte v bdělém stavu s otevřenýma očima, uslyšíte také v relaxovaném stavu se zavřenýma očima.

Při řízené relaxaci uvolním vaše tělo,  zavedu vás  do Hladiny Alfa. Je to stav, kdy je vaše tělo velmi uvolněné a činnost mozku se zpomalí na frekvenci 7- 14 herců.

Vědecký výzkum ukázal, že je to stav, kdy můžeme účinně komunikovat s naším podvědomím a měnit programy v podvědomí, které nás omezují.

Programy, které ovlivňují naše chování, se vytvářejí a ukládají do podvědomí do 14 let našeho věku. Pokud si např. do 14 let našeho života vytvoříme program nízkého sebevědomí, tento omezující program nás provází celý život, dokud se nenaučíme vstupovat do hladiny alfa a dokud si nevytvoříme pro nás prospěšný program.

Chodila jsem 10 let na kurzy, kde lektoři učili účastníky kurzu, jak vstupovat do hladiny alfa. Tyto techniky jsou velmi náročné na soustředění, a proto jsem vytvořila techniku řízená relaxace, kterou používám v relaxačních audiích.

Tato technika je velmi účinná a nenáročná na soustředění. Zde si můžete přečíst úspěchy mých klientů.

Tyto relaxační audia Vám nahradí drahé kurzy osobního rozvoje, díky kterým se můžete pár dní cítíte lépe, ale za pár dní vás zase přemohou staré omezují programy ve vaší hlavě.

Pro své klienty vytvářím také audia na míru, pokud máte specifický problém se kterým si nevíte rady, napište mi.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve vašem seberozvoji.

Marie Michaličková
Kouč osobního růstu

Úno 14, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak přitáhnout lásku do života

Mnohým lidem se nedaří přitáhnout do života lásku. Potkávají ty nesprávné partnery. Hledají někoho, kdo je udělá šťastným.

Ale to je velká iluze, protože pokud jste nebyli šťastní před tím, než jste potkali svého partnera, nebudete šťastní ani s ním.

Pokud nejste šťastní a spokojení sami se sebou, nebudete šťastní ani s ním nebo s ní. Nikdo nemá takovou moc, aby Vás učinil šťastným.

Štěstí je věc životního rozhodnutí. Rozhodněte se ještě dnes, že budete šťastní buď s Vaším partnerem, nebo bez něho….

Mnoho žen hledá svého prince na bílém koni a mnoho mužů zase svoji princeznu.

Podle zákona přitažlivosti přitahujeme do našeho života to, co vyzařujeme nebo zrcadlíme. Pokud jsme negativní, smutní, chudí, nemůžeme čekat, že přitáhneme někoho, kdo je optimistický, šťastný a bohatý.

Ženy, pokud chcete přitáhnout svého prince na bílém koni, staňte se nejdříve princeznou.

Muži, pokud chcete potkat svoji princeznu, staňte se nejdříve princem.

Přitáhnout lásku do Vašeho života Vám pomůže poslouchání relaxačního audia Přitahování lásky.

Řízená relaxace v audiu uvolní Vaše tělo, tak abyste byli připravení na působení pozitivních výroků. Toto audio Vám pomůže uvolnit se, zbavit se napětí a stresu.

Poslouchejte toto audio minimálně po dobu 30 dnů pro posilnění vašeho současného vztahu nebo pro přitáhnutí lásky do Vašeho života.

Ukázka pozitivních výroků z audia:

 • Přitahuji lásku k sobě do svého života jako mocný magnet.
 • Zákon přitažlivosti mi přináší do mého života ideálního partnera.
 • Zákon přitažlivosti funguje jednoduchým způsobem.
 • Co ze sebe vydávám, to se mi vrací.
 • Jsem magnetem na lásku a naplňující milostný vztah.
 • Láska je všude kolem mě a radost naplňuje můj život.
 • Láska je pro mě možná.
 • Vzdávám se zoufalé potřeby lásky a namísto toho ji dovolím, aby si ona našla mě.

Mnoho lásky ve Vašem životě Vám přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Stránky:«123456»