Browsing "Zajímavé"
Bře 13, 2011 - Zajímavé    No Comments

Představujte si život, jaký si přejete mít

Úspěch při dosahování cílů je závislý na tom, jak účinně naše myšlenky převádíme z našeho vědomí pomocí představivosti do našeho podvědomí.

A proto je představivost tak důležitá.

Když si něco představujeme, naše podvědomí neví, že je to jen představa.

Podvědomí nerozlišuje mezi představou a skutečností.

A toho můžete využít ve Váš prospěch…..

Na jedné univerzitě provedli výzkum se sportovci. Rozdělili je na dvě skupiny.

Jedna skupina chodila pravidelně trénovat basketball a druhá skupina si místo tréninku házení na koš jenom představovala.

Výsledek Vás velmi překvapí.

Ti, co trénovali jenom v představách, měli daleko lepší výsledky, protože si přestavovali, že hodili každý koš.

Kdežto ti, co fyzicky trénovali, každý koš nehodili, a proto měli na zápase horší výsledky.

Při poslouchání relaxačních audií Přitahování bohatství a Přitahování úspěchu

Vaše představivost pracuje, aby Vám pomohla dosáhnout Vašich cílů.

Také čím více kladných emocí zapojíte při poslouchání relaxačních audií, tím lepší budete mít výsledky.

SEPIŠTE SI SVOJE CÍLE

Představivost začíná nápadem. Musíte mít jasnou představu toho, čeho chcete v životě dosáhnout. Pořiďte si deník snů a popište svoje sny do nejmenších detailů.

JEDNEJTE, JAKO BYSTE JIŽ SVÝCH CÍLŮ DOSÁHLI

Napište si svoje cíle v přítomném čase, tak jako byste jich již dosáhli. Musíte vidět sami sebe při dosahování Vašich cílů a ve vlastnictví věcí, které si přejete mít.

KONEJTE

Pouze si představovat cíle, nestačí. Nikdo nezasadí semínko a nečeká, že z něho bez práce, vyroste rostlina.

OBKLOPTE SE POZITIVNÍMI LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ VELKÉ SNY

Je ve Vašem okolí někdo, kdo Vám krade Vaše sny? Drží Vás někdo zpátky?

Pokud ano, změňte prostředí.

VYTVOŘTE SI NÁSTĚNKU SNŮ

Tento postup zná většina lidí díky filmu Tajemství.

Je to účinný způsob, jak si ujasnit obraz života, který si chcete pro sebe vytvořit.

NAJDĚTE SI KOUČE, KTERÝ VÁM POMŮŽE DOSÁHNOUT VAŠICH SNŮ

Byla jsem na semináři s Jackem Canfieldem. Jack dělá tréninkový program, kde si účastníci musí zaplatit $5.000 za rok, ale podmínkou je, že ještě před přihlášením musí mít parťáka, se kterým se budou navzájem koučovat.

Každý profesionální sportovec má svého trenéra. Když jdete do fitness a chcete opravdu dosáhnout výsledků, najdete si osobního trenéra… Tak proč ještě nemáte trenéra (kouče) pro svůj osobní a profesionální život?

Účastníci toho $5.000 tréninkového programu chodili na přednášky, účastnili se konferenčních telefonů… a na konci odevzdávali dotazník, co bylo to nejdůležitější, co je nejvíce posunulo v dosažení osobních a pracovních cílů…?

Většina lidí se přiznala, že to byli právě pravidelné každodenní telefonické koučingové hovory s jejich parťákem. To je posunulo nejvíc na cestě úspěchu.

Mnoho lidí ale neví, jak přesně má tento koučink probíhat.

Naučím Vás, jak se správně dělá koučink, budu vás koučovat já a časem si můžete najít parťáky, se kterými se budete koučovat navzájem.

Pomohu Vám stanovit si cíle, vypracovat plán na dosažení vašich cílů a budu kontrolovat dodržování Vašeho plánu.

Napište mi přes kontaktní formulář.

Mnoho úspěchů ve Vašem seberozvoji Vám přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního růstu

Úno 28, 2011 - Zajímavé    No Comments

Jak vytvořit prosperitu

Zákon Prosperity – Zákon dávání a přijímání

Téměř každý člověk chce svůj život prožít v prosperitě a hojnosti.

Prožít život v hojnosti je základní lidské právo.

Příroda je nekonečně bohatá. Podívejme se na bohatství rostlin, květin, zvířecích druhů, nerostů aj.

Jsme součástí přírody, která je bohatá, a proto máme i my právo prožít život v hojnosti.

Peníze jsou energií a jejich vytváření se řídí duchovními zákony.

Zákon prosperity je i zákonem dávání.

Rozdávejte to, co Vám v životě nejvíce chybí.

Mnozí lidé se ptají:
„Jak prosperitu vytvořit?“

Chcete-li mít radost, rozdávejte ji.

Chcete- li mít lásku, naučte se rozdávat lásku.

Chcete- li, aby Vás druzí lidé uznávali a věnovali Vám pozornost, rozdávejte pozornost a uznání.

Chcete-li materiální bohatství, pomáhejte k němu ostatním.

Slovo hojnost ( affluence ) pochází z kořene „affluere“ což znamená „někam proudit“. Význam slova affluence je „proudění v hojnosti“.

Peníze jsou symbolem energie, kterou si vyměňujeme a životní energie, které využíváme jakožto výsledku služeb, které poskytujeme vesmíru.

Jiný výraz pro peníze je měna (currency) pochází z latinského slova „currere“, což znamená „běžet nebo proudit.

Když tedy zastavíme cirkulaci peněz – když naším jediným úmyslem je peníze schraňovat a střádat- zabraňujeme tím zároveň přítoku peněz do našeho života, neboť peníze jsou životní energií.

Aby k nám tato energie proudila, musíme se starat o udržení její cirkulace. Peníze musí téct podobně jako řeka, jinak začnou stagnovat, shlukovat se, dusit samy sebe a podkopávat svoji sílu.

Cirkulace je udržuje při životě a při síle.

Každý vztah obsahuje braní a dávání. Dávaní plodí přijímání a přijímání plodí dávání.

Nejlepší způsob jak zákon dávání uvést do života a začít celý proces cirkulace – spočívá v rozhodnutí, že pokaždé, když se s někým setkáte, dotyčnému něco darujete.

Nemusí to být nutně materiální předmět, může to být květina, kompliment nebo modlitba.

Každý den rozdávám ve svých myšlenkách duchovní dárky.

Posílám lidem hojnost, dokonalé sebevědomí, pevné zdraví, úspěch a kreativitu.

Ve svých myšlenkách rozdávejte to, co byste chtěli sami přitáhnout nebo to, co lidem kolem vás nejvíce chybí.

Vytvořit prosperitu Vám pomůže pravidelné poslouchání relaxačního audia Přitahování bohatství.

Článek byl napsán na základě knihy od Deepaka Chopry – Sedm duchovních zákonů úspěchu, která byla vydána nakladatelstvím Pragma.

Mnoho úspěchů ve Vašem seberozvoji přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Úno 20, 2011 - Zajímavé    No Comments

Stanovte si svoje životní cíle, dejte vašemu životu směr

Možná, že jste někdy slyšeli o studii, která byla provedena na Harvardu. Psychologové požádali skupinu studentů, aby sepsali svoje životní cíle.

Výsledek této studie byl překvapující.

83 % studentů opustilo univerzitu, aniž by měli jasnou představu, co by chtěli v životě dosáhnout. 14 % studentů si určilo svoje cíle – tito studenti si ale nikdy svoje cíle nezapsali. Pouze menšina studentů 3 % si byla schopná nejen si určit svoje cíle v životě, ale si je i zapsat.

Po několika letech se psychologové vrátili k těmto absolventům, aby se jich otázali na jejich finanční úspěch. Studenti, kteří měli představu o svých cílech v životě, ale nikdy si je nezapsali, měli 3 krát větší příjem než studenti, kteří opustili univerzitu bez cílů.

A teď přijde šok.

3 % studentů, kteří nejenže měli představu o svých cílech, ale i byli schopni si je sepsat, vydělávala v průměru 10 krát více než absolventi, kteří měli cíle, ale nikdy si je nezapsali.

Úspěšní lidé nejsou 20-krát chytřejší než ostatní lidé, jejich síla pochází z metod, zdrojů a postupů, které používají. Při vytváření seznamu Vašich životních cílů si vytvořte dvě kategorie – osobní a pracovní.

Pro Vaši inspiraci – zde je seznam mých životních cílů:

  1. být tou nejlepší manželkou, jakou mohu být a být tím nejlepším člověkem, jakým mohu být
  2. pomáhat lidem na jejich cestě osobního růstu
  3. přispívat k tomu, aby Země byla lepším místem k životu
  4. vytvářet hodnoty
  5. vybudovat úspěšnou firmu, ze které budu mít prospěch všichni zúčastnění.
  6. zvyšovat potenciál svůj a také mých klientů.

Tyto hlavní cíle si dále rozpracovávám na menší cíle, tak aby byly kontrolovatelné a měřitelné.

PS1: Pokud chcete vítězit, musíte se nejdříve cítit jako vítězové. To je první krok na cestě k úspěchu.

PS2: Vytvořit si úspěšný postoj Vám pomůže pravidelné poslouchání relaxačního audia Přitahování úspěchu.

PS3: Napište mi do komentáře jeden Váš životní cíl.

Mnoho úspěchů ve Vašem seberozvoji přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Říj 25, 2010 - Zajímavé    No Comments

Reference od posluchačů audií – krásný dopis

Dobrý den paní Michaličková!

Dobrý den a díky Vám za toto dílo, které je schopné člověka doslova nakopnout a přesvědčit.
Je to však určené jen pro vnímavé lidi. Ti ostatní tuto krásu slova neuslyší, protože vypnou toto bohatství slova, jež se jim dostává. Je to velká krása, poslechnout si něco takového, něco, co Vás zvedá nad úroveň spotřebitelského života a pachtění.

Není to určeno každému, je to jen pro vyvolené! Ještě jednou, tisíceré díky. Jsou to slova i pro ty, kteří chtějí odejít z tohoto světa, protože jim nikdo nehodil záchranný pás, nikdo jim neukázal krásu slova.
Děláte krásné věci, jsem dojat i šťasten zároveň a všechno, co jsem slyšel, zůstane ve mně abych vždy měl po ruce, ve své mysli, tento breviář krásy. Je možné,že někomu daruji /bude-li to možné a s vaší pomocí/některé Vaše lahůdky, nejenom pro povzbuzení a také pro povznesení, nad všednost našeho žití.

Ještě jednou děkuji, mé štěstí roste.

František

A jaké jsou Vaše dojmy při poslechu relaxačních audií?

Napište mi do komentáře…

Stránky:«123