Zář 19, 2010 - Prosperita    No Comments

Napoleon Hill – Myšlením k bohatství

Napoleon Hill – novinář, který 25 let „studoval“ nejúspěšnější lidi na světě a na základě toho sepsal principy úspěchu, kterými se tito lidé řídili.

Myšlením k Bohatství – nejlepší kniha, které kdy byla napsána na téma vytváření hojnosti.

Obsahuje recept na vytváření bohatství. Tento recept se skládá z třinácti ingrediencí:

1. TOUHA: POČÁTEČNÍ BOD VŠEHO ÚSPĚCHU

2. VÍRA: VIZUALIZACE TOUHY A VÍRA V JEJÍ DOSAŽENÍ

3. AUTOSUGESCE: PROSTŘEDEK PRO OVLIVŇOVÁNÍ PODVĚDOMÍ –  Lidé se stali tím, čím jsou, díky převládajícím myšlenkám a touhám v jejich mysli.

4. SPECIALIZOVANÉ VĚDOMOSTI – OSOBNÍ ZKUŠENOSTI A POSTŘEHY

5. PŘEDSTAVIVOST – Uvědomte si, že vaše převládající myšlenky se nakonec ztělesní.

Proto věnujte alespoň 30 minut denně představám o tom, jakým byste chtěli být člověkem.

6. PŘEMĚNA TOUHY V ČIN – ORGANIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ

7. ROZHODNUTÍ – VÍTĚZSTVÍ NAD OTÁLENÍM

8. VYTRVALOST – Bez vytrvalosti prohrajete dřív než stihnete začít. S vytrvalostí zvítězíte.

Pokud o sobě víte, že nejste dostatečně vytrvalí, tento handicap můžete eliminovat vytvořením velké touhy po dosažení vašeho cíle.

9. SÍLA MOZKOVÉHO TRUSTU – tým dvou či více lidí, kteří tvoří harmonickou koordinaci vědomostí za účelem dosažení stejného cíle.

10. TAJEMSTVÍ SEXUÁLNÍ PŘEMĚNY- sexuální energii lze přeměnit  na tvůrčí energii a následně ji  použít k dosažení cílů.

11. PODVĚDOMÍ- Do podvědomí můžete vlastní vůlí vložit myšlenku nebo plán, které chcete přeměnit ve finanční ekvivalent.

12. MOZEK –  dosud neprobádaná oblast, při zpomalení mozkových frekvencí (hladina alfa) se spojujeme s Vyšší inteligencí, která nám pomáhá řešit problémy a dosahovat cílů.

13. ŠESTÝ SMYSL- pomocí šestého smyslu se rozvíjí genialita.

Tento recept Vám pomůže určit si svoje cíle, zvládnout tajemství skutečného a dlouhodobého úspěchu, získat v životě, to co chcete a rozšířit řady nejúspěšnějších lidí.

Napoleon Hill vyslovuje v knize revoluční myšlenku, že bohatství a úspěch vznikají v mysli člověka.

Nejprve musíte přemýšlet jako úspěšný a bohatý člověk a až potom se jím můžete i stát.

Formou příběhů bohatých a úspěšných lidí nám Napoleon Hill ukazuje, v čem je myšlení bohatých a úspěšných lidí jiné.

Myšlením k bohatství, je biblí pro lidi, kteří chtějí pro sebe vytvořit bohatý a svobodný život.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!