Čvn 18, 2010 - Na zamyšlení    No Comments

Nejneobyčejnější tajemství

Nahrávka Nejneobyčejnější tajemství vznikla náhodou. Earl Nightingale pracoval jako motivační speaker pro skupinu obchodních zástupců. Když chtěl však jednou Earl odjet na dovolenou, nahrál svoji řeč na pásku, aby mohla být puštěna v jeho nepřítomnosti.

Tato nahrávka měla obrovský úspěch a rozšířila se do celého světa.

Earl v ní zdůrazňuje známou pravdu: Pokud chcete být úspěšní, musíte myslet jako úspěšní lidé. Jste tím, na co nejvíce myslíte.

Největším problémem dnešní doby je KONFORMITA.

Lidé se chovají tak, jako se chová většina. Pokud se zeptáte skupiny 20 náhodně vybraných lidí, proč ráno vstávají a chodí do práce, pravděpodobně 19 z 20 lidí Vám odpoví: Protože to tak dělají všichni!

Většina  lidí se bojí vybočit z davu, být jiný, dělat věci jinak.

Většina lidi přemýšlí, před tím než něco řeknou nebo udělají: A co tomu řekne mé okolí?

Jsou potom otroky svého okolí, protože nejednají tak, jak chtějí, ale jednají tak, aby nevybočili z davu.

Pokud chcete být úspěšní, přestaňte myslet na to, co si o Vás myslí druzí lidé.

Velké osobnosti nikdy nezajímá, co si o nich myslí druzí lidé. Velké osobnosti se nezaobírají s kritikou ostatních lidí.

Velké osobnosti jednají podle svého svědomí. Buďte velkou osobností.

Pokud chcete mít něco jiného než má většina lidí (sami si dosaďte, co má většina lidí) začněte dělat něco jiného, než dělá většina lidí, začněte myslet jako vítěz!

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!