Čvn 22, 2016 - Hypnoterapie, NLP    No Comments

Nevysvětlitelný X faktor uzdravení se

Pokud chcete být perfektně zdraví, je důležité, abyste si jej vybrali.

Můžete vystavit deset lidí stejnému viru a onemocní z nich pouze jeden. Dva pacienti mají stejnou diagnozu smrtelné nemoci, dostávají stejnou léčbu, chodí ke stejnému doktorovi a u obou mohou být sledovány různé výsledky léčby – jeden může přežít a druhý zemřít.

Je to běžná věc. Doktoři o tom ví, ale nemluví o tom. Jedná se o nevysvětlitelný X faktor.

Mnoho lidí si myslí, že léčení je pouze něco, co se jim děje, na co nemají vliv a když jsou nemocní, tak jejich jedinou starostí, je jít k lékaři, který je “uzdraví.”

Nikdy bych osobně žádnému klientovi neradila, aby nechodil k lékaři. Každý člověk se musí rozhodnout jakou léčbu své nemoci zvolí, zda klasickou či alternativní nebo kombinaci obojího.

Pokud máte vážnou nemoc, klíčové pro vaše uzdravení je, zda máte víru v uzdravení, vaše touha žít a váš psychický stav.

Důkazem toho je i příklad, který popsal doktor Bruno Klopfer, který se zabýval testováním léku Krebiozen.

V roce 1950 se Krebiozen stal národní senzací jako “lék proti rakovině” a byl testován Americkou lékařskou asociací. Jeden z nemocných doktora Klopfera trpěl lymfosarkomem velmi zhoubným onemocněním, který postihuje lymfatické uzliny. Po celém těle měl velké nádory a byl tak v zoufalém stavu, že musel dýchat kyslík. Když se dozvěděl, že doktor Klopfer se podílí na výzkumu Krebiozenu poprosil jej, zda může být jím léčen. Doktor mu vyhověl a stav nemocného se po velmi krátké době překvapivě zlepšil. Nádory se výrazně zmenšily a pacient začal žít normálním životem, dokonce začal létat svým letadlem. Jakmile začaly být publikovány negativní výsledky výzkumy, stav nemocného se začal zhoršovat. Klopfer mu sdělil, že má k dispozici nový dvojnásobně účinný Krebiozen. V injekcích, které mu začal podávat, byla však pouze sterilní voda. Tentokrát zlepšení pacientova stavu bylo ještě výraznější. Nádory se opět začaly ztrácet, na léčbu docházel ambulantně, znovu začal létat. Dva měsíce byl bez obtíží. Když se však v tisku objevily další zprávy o tom, že Krebiozen je pro léčbu rakoviny bezcenná látka, nemocný během několika dnů zemřel.

Tento příběh zmiňuje doktor Carl Simonton ve své knize Návrat ke zdraví.

Pokud máte nemoc a chcete nastartovat ozdravní mechanizmy imunitního systému, může vám pomoci NLP nebo hypnóza, protože tyto techniky odstraňují vnitřní konflikty, které rakovinu způsobují.

Klient dostane nástroje k tomu, aby byl schopný zvládat stres a naučí se technikám řízení vizualizace v hypnóze.

Velmi vám  doporučuji, abyste si přečetli knihu od doktora Carla Simontona Návrat ke zdraví, který má s léčbou rakoviny pomocí vizualizačních technik velké zkušenosti.

Také doporučuji knížku od Zdeňky Pohlreichové, která má s uzdravováním se z rakoviny vlastní zkušenost.

Smyslem mé práce je, aby si více lidí začalo uvědomovat, že každý z nás má vliv na svoje zdraví i nemoc a to v každém okamžiku. Pokud informace v tomto článku považujete za důležité, sdílejte je s lidmi, kteří by je mohli potřebovat.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!