Tagged with "hladina Alfa | Marie Michaličková"
Dub 28, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak Vám hladina Alfa pomůže změnit Váš život

V tomto článku se dozvíte, co je to hladina Alfa, a jak může přispět k Vašemu snadnému učení a dosahování Vašich cílů.

Vlastnosti hladiny Alfa byly prozkoumány vědou. O hladině Alfa píší ve svých knihách Jack Canfield, John Assaraf, Randy Gage a další učitelé osobního rozvoje.

Náš mozek vytváří vibrace. Lidský mozek vibruje, podobně jako bije srdce, ale rychleji. U srdce počítáme tepy za minutu, u mozku počítáme frekvenci vibrací za sekundu. Vibrace mozku lze změřit pomocí lékařského přístroje EEG – elektroencefalogramu.

Pokud jsme v bdělém stavu – pokud jsme vzhůru, náš mozek funguje na frekvenci v průměru 20 Hertzů za vteřinu.  Pokud zavřeme oči a uvedeme se do relaxačního, uvolněného stavu – speciální Technikou řízené relaxace, činnost mozku se začne zpomalovat – dostáváme se do hladiny Alfa. V tomto stavu se vibrace mozku pohybují mezi 14 až 7 Hertzů. Tento stav znají všichni, i když o tom neví.

V hladině Alfa je náš mozek krátce po probuzení nebo krátce před usnutím. Pokud usneme, činnost mozku se zpomalí na frekvenci od 4 do 7 Hertzů za vteřinu – hladina Théta – hlubší hladina než je Alfa. Hladina Alfa je spojena se sny – denními i nočními. Pokud sníme s otevřenýma očima, jsme rovněž v hladině Alfa. V hladině Alfa fungují obě mozkové hemisféry – pravá i levá, což je výborné pro účinné a snadné učení. Hladina Alfa Vám také pomůže k většímu soustředění a k výborné paměti.

V hladině Alfa jsme schopni změnit naše programování z dětství. K tomu, aby naše učení bylo rychlé a efektivní, potřebujeme zdravé sebevědomí.  Pokud máte pochybnosti o Vaší schopnosti učit se, bude Vaše učení pomalé, neúčinné a stresující.

V hladině Alfa můžeme měnit omezující programy. V naší zemi je zvykem, že matky nutí děti dojídat jídlo. Vnucují jim myšlenku, že všechno, co je na talířku, se musí sníst, aby vyrostli.

Vytvoří v jejich mozcích velmi silný program. Tento program zůstane v našich hlavách dávno potom, co přestaneme růst (do výšky). Díky tomuto programu rosteme do šířky a to je důvod, proč má většina českého národa problém s nadváhou.

Lidé, kteří pravidelně vstupují do hladiny Alfa, jsou schopni se vyléčit ze závažných onemocnění, posilují si imunitu a neutralizují stresové hormony v těle. Pobyt v Alfě je velmi prospěšný pro naše tělo i pro naši mysl.

Klíčem k úspěchu je naučit se vstupovat do hladiny Alfa a působit v ní alespoň 15 minut denně.

Do hladiny Alfa vstoupíte díky Technice řízené relaxace.

Všechny relaxační audia, které najdete na stránce www.relaxacnihudbamp3.cz obsahují Techniku řízené relaxace.

Přeji Vám mnoho úspěchů s použitím hladiny Alfa.

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Bře 20, 2011 - Studium    No Comments

Jak se správně učit a naučit

Ve škole trávíme podstatnou část života. Učitelé nám říkají, co se máme učit, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Disponujeme nekonečnou inteligencí, a proto trápit se při procesu učení je směšné.

Náš mozek je nejdokonalejší počítač na světě. Dosud nebyl vyroben tak dokonalý počítač, jako je lidský mozek.

Je složen ze sto miliard neuronů a obsahuje 160 000 km krevních žilek.  V této době, kdy se rychle znásobuje počet informací a kdy se neustále mění obsah pracovních činností, je schopnost naučit se jak se učit, klíčová.

V průběhu školní docházky žáci a studenti používají převážně pouze jednu polovinu svého mozku a to levou. Levá polovina mozku je zodpovědná za logické-analytické myšlení, čtení, hovor, čísla…

Pravá polovina mozku, která funguje výborně při alfa frekvenci (stav hluboké relaxace, kdy mozek zpomaluje činnost a přitom je výkonnější než v bdělém stavu) se ve škole příliš nepoužívá.

Hladina alfa nám přináší mnoho výhod jako: lepší paměť, dokonalejší soustředění a fungování obou mozkových hemisfér, což přináší lepší pochopení studovaného materiálu.

Při učení zapojujte co nejvíce smyslů. Pokud si učivo čtete, zapamatujete si 20 % učiva, pokud učivo slyšíte, pamatujete si 30 % učiva. Když o učivu mluvíme, zapamatujeme si 50 % látky, pokud se snažíme někoho látku naučit, zapamatujeme si 90 %.

Učte se v relaxačním, uvolněném stavu a používejte při učení obě mozkové hemisféry.

Pokud jste ve stresu, Váš mozek vypíná přísun informací. Pokud máte program v hlavě, který Vám říká, jak jste hloupí a jak máte špatnou paměť, Vaše studijní výsledky budou slabé.

Vaše studijní výsledky se odvíjí od Vaší víry ve své schopnosti, od Vaší víry v sebe.

Vaše výsledky ve škole jsou přímo úměrné kvalitě Vašeho sebevědomí.

Pokud chcete změnit svoje omezující programy v hlavě, naučte se vstupovat do hladiny alfa pomocí techniky řízené relaxace. Napište mi a připravím Vám audio na míru, které Vás naučí techniku řízené relaxace.

Mnoho úspěchů ve Vašem seberozvoji přeje

Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje

Bře 6, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Metoda řízené relaxace v relaxační MP3

Mým posláním v životě je pomáhat lidem při dosahování jejich cílů, řešení problémů a při posilování sebevědomí.

Pro svoje klienty vytvářím relaxační audia.

Zkušenosti posluchačů relaxačních audií najdete zde.

Mnoho lidí se mě ptá, jakým způsobem mohou relaxační audia posílit jejich sebedůvěru a změnit jejich omezující návyky a programy.

Při práci s mými klienty používám techniku řízené relaxace.

Technika řízené relaxace je založena na vědeckém výzkumu fungování mozku.

Pokud máte pochybnosti nebo strach, můžete si moje audio poslechnout v bdělém stavu s otevřenýma očima. To, co uslyšíte v bdělém stavu s otevřenýma očima, uslyšíte také v relaxovaném stavu se zavřenýma očima.

Při řízené relaxaci uvolním vaše tělo,  zavedu vás  do Hladiny Alfa. Je to stav, kdy je vaše tělo velmi uvolněné a činnost mozku se zpomalí na frekvenci 7- 14 herců.

Vědecký výzkum ukázal, že je to stav, kdy můžeme účinně komunikovat s naším podvědomím a měnit programy v podvědomí, které nás omezují.

Programy, které ovlivňují naše chování, se vytvářejí a ukládají do podvědomí do 14 let našeho věku. Pokud si např. do 14 let našeho života vytvoříme program nízkého sebevědomí, tento omezující program nás provází celý život, dokud se nenaučíme vstupovat do hladiny alfa a dokud si nevytvoříme pro nás prospěšný program.

Chodila jsem 10 let na kurzy, kde lektoři učili účastníky kurzu, jak vstupovat do hladiny alfa. Tyto techniky jsou velmi náročné na soustředění, a proto jsem vytvořila techniku řízená relaxace, kterou používám v relaxačních audiích.

Tato technika je velmi účinná a nenáročná na soustředění. Zde si můžete přečíst úspěchy mých klientů.

Tyto relaxační audia Vám nahradí drahé kurzy osobního rozvoje, díky kterým se můžete pár dní cítíte lépe, ale za pár dní vás zase přemohou staré omezují programy ve vaší hlavě.

Pro své klienty vytvářím také audia na míru, pokud máte specifický problém se kterým si nevíte rady, napište mi.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve vašem seberozvoji.

Marie Michaličková
Kouč osobního růstu