Tagged with "jak si zvýšit sebevědomí | Marie Michaličková"

Jak si zvýšit sebevědomí a sebeúctu

Máte nízkou sebeúctu?

Nízká sebeúcta a nízké sebevědomí mohou narušit kvalitu našeho života. Proto musíme podniknout kroky k tomu, abychom se naučili, jak být sebevědomí a jak vylepšit naší sebeúctu. Se správným nastavením mysli, můžeme změnit sebe a své životy. Nikdy nepodceňujte sílu své mysli.

Jak poznáte, zda máte nízkou sebeúctu? V tomto článku jsem dala dohromady znaky nízké sebeúcty.

Znaky nízké sebeúcty

1. Obviňování druhých

Lidé s nízkou sebeúctou mají tendenci svalovat své problémy a neúspěchy na druhé. Někteří lidé nepřijímají zodpovědnost za svůj život kvůli nedostatku sebeúcty. Tento postoj je běžně známý jako „hra na oběť.“

Read more »

Čvc 4, 2011 - Osobní rozvoj    No Comments

Jak změnit svět k lepšímu

Mám pro Vás jeden příběh…

Jednoho dne se muž procházel po pláži a přemýšlel o svém životě. Vždycky chtěl udělat něco, co by pomohlo světu a lidem a cokoliv zkusil udělat pro druhé, jako by to bylo celé zbytečné a marné. Najednou muž uslyšel „křupnutí“

A podíval se na svoje nohy. Tam, kde stál, kam až oko mohlo dohlédnout, ležely tisíce malých mořských hvězd, které byly vyplavovány na pobřeží oceánem. Muž pokračoval v procházce a přemýšlel o krutosti oceánu. Tyto hvězdice nikomu neublížily a přesto než bude den u konce, všechny na břehu zahynou. Najednou muž uviděl starou ženu, která stála na břehu oceánu a házela hvězdice zpátky do moře. Když se jí zeptal, co dělá, odpověděla, že vždycky chtěla pomáhat druhým a rozhodla se, že dnešek je dobrým dnem, kdy začít. Muž se rozhlédnul a viděl tisíce a tisíce mořských hvězd, které umíraly na pobřeží, a řekl: „Pokaždé, když hodíte jednu hvězdici zpátky, tak oceán tři další vyplaví. Jaký to má smysl?“

Žena se na chvíli zamyslela a potom hodila další hvězdici do moře.“ Mělo to smysl pro tuhle.“ řekla a usmála se tím nejkrásnějším úsměvem, jaký muž kdy viděl.

(převzato z knihy Paul McKenna – Change your life in 7 days)

Nemohu pomoci všem lidem, kteří by to potřebovali, mohu pomoci jenom těm, kteří se podívají na moji internetovou přednášku: Jak si zvýšit sebevědomí

Říj 12, 2010 - Osobní rozvoj    No Comments

10 způsobů, jak si zvýšit sebevědomí

Nízké sebevědomí je častou příčinou neúspěchu v soukromém životě i v práci. To je ale dá změnit… Stačí přidat několik nápadů na zvýšení sebevědomí do vašeho života.

1. Hezky se oblečte

Přestože oblečení neutváří člověka, určitě šaty ovlivňují pocit, jaký ze sebe má. Když nevypadáte dobře, ovlivňuje to způsob, jakým chodíte a jakým působíte na lidi. Využijte váš vzhled ve svůj prospěch.

Tím netvrdím, že musíte utrácet velké sumy za oblečení. Hodně se dá vylepšit i tím, že se člověk pravidelně myje, holí a nosí čisté oblečení (byli byste překvapeni, jak často musím s mými klienty řešit tyto banálnosti).

Jedno zlaté pravidlo ohledně oblečení zní: Zaplať dvojnásobnou cenu a kup si o polovinu méně. Místo nákupy hromady levných věcí se vyplatí koupit si méně věcí, ale zato kvalitních. Díky tomu ušetříte, protože dražší a kvalitní věci se opotřebovávají méně.

Už Tomáš Baťa říkával: “Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“.

Tím, že budete kupovat méně oblečení, ale zato dražší věci, se vyhnete chaosu v šatníku.

2. Choďte rychleji

Jeden z nejjednodušších způsobů, jak určit sebevědomí člověka je prozkoumat jeho nebo její chůzi. Je chůze pomalá? Unavená? Bolestivá? Nebo je energická a účelná? Lidé se sebevědomím chodí rychle. Oni mají kam jít. Oni mají lidi, se kterými se musí setkat.

Oni mají důležité věci na práci.

Můžete si zvýšit sebevědomí tím, že vaši chůzi dodáte elán. Tím, že budete chodit o 25% rychleji, budete vypadat a cítit se sebevědoměji.

3. Narovnejte se

Podobně, způsob, jakým se člověk nese, vypovídá o jeho sebevědomí. Lidé s pokleslými rameny a letargickými pohyby vykazují nedostatek sebevědomí. Nejsou nadšení tím, co dělají a nepovažují sami sebe za důležité. Tím, že budete cvičit dobrý postoj, se budete cítit sebevědomější. Postavte se rovně, hlavu vzhůru, udržujte oční kontakt. Uděláte pozitivní dojem na druhé a budete se cítit čile. Budete cítit, že máte více síly.

4. Napište si na sebe reklamu

Vytvořte si reklamu na sebe. Napište si 30 až 60 sekundovou řeč, která bude obsahovat vaše silné stránky a cíle. Potom si ji přednášejte před zrcadlem – po dobu 30 dnů – nebo si ji můžete říkat v duchu, pokud je to pro vás lepší. Toto je velmi účinné cvičení na posílení vašeho sebevědomí.

5. Vděčnost

Když se soustředíte příliš na věci, které chcete, vaše mysl vytvoří důvody, proč je nemůžete mít. A potom se příliš zabýváte vašimi slabostmi. Nejlepší způsob, jak se tomu vyhnout je, soustředit se na vděčnost. Každý den si vyhraďte čas, kdy budete přemýšlet o věcech, za které jste vděční. Vybavte si vaše úspěchy z minulosti, vaše jedinečné schopnosti, vaše milující vztahy. Budete překvapeni tím, kolik věcí pracuje pro vás a to vás bude motivovat k úspěchu.

6. Chvalte ostatní lidi

Když přemýšlíme o sobě negativně, přenášíme tyto pocity na druhé lidi ve formě urážek nebo pomluv. Abyste prolomili tento kruh negativity, zvykněte si chválit ostatní. Odmítněte se zapojit do pomluv a dejte si námahu pochválit lidi kolem vás. Díky tomu se stanete oblíbeným a vytvoříte si tak sebevědomí. Tím, že budete hledat, to nejlepší v druhých lidech, objevíte to nejlepší i v sobě.

7. Sedněte si dopředu

Ve školách, kancelářích, v přednáškových halách lidé po celém světě se snaží si sednout dozadu v místnosti.

Většina lidí dává přednost sedět vzadu, protože se bojí, že si jich někdo všimne. Tím, že se rozhodnete sedět v první řadě, překonáte tento iracionální strach a vytvoříte si vnitřní jistotu. Také budete viditelnější pro důležité lidi, kteří mluví vepředu místnosti.

8. Promluvte

Během skupinových diskuzí mnoho lidí nikdy nepromluví, protože se bojí, že řeknou něco hloupého, a že je kvůli tomu lidé odsoudí.

Tento strach není oprávněný. Obecně, lidé jsou mnohem více přijímáni, než si myslí. Ve skutečnosti většina lidí se zabývá úplně stejnými strachy. Snažte se promluvit minimálně jednou během skupinové diskuze, postupně se z vás stane lepší řečník, který si bude jistější, a také vaši známí vás budou považovat za vůdce skupiny.

9. Zapracujte na vaší fyzičce

Stejně jako vzhled, vaše fyzická kondice má velký vliv na vaši sebedůvěru. Pokud nemáte fyzičku, cítíte se neatraktivní a bez energie. Tím, že zapracujete na svojí kondici, nejenže vylepšíte váš fyzický vzhled, dodáte si více energie a dosáhnete něčeho pozitivního.

Vytvoříte si tím sebekázeň, což je vlastnost, kterou potřebujeme, abychom byli úspěšní.

10. Soustřeďte se na přispění druhým

Příliš často se necháváme zahltit vlastními touhami. Soustředíme se příliš na sebe a ne na potřeby ostatních lidí. Pokud přestanete přemýšlet o sobě a popřemýšlíte více o vašem přispění světu, jako důsledek toho se přestanete trápit nad svými nedostatky. Toto posílí vaši sebedůvěru a umožní vám to pomáhat s maximální výkonností.

Čím více přispíváte světu, tím více budete odměněni úspěchem a uznáním.

11. Nalaďte se na správnou vlnu s pozitivními výroky

Sebevědomí si můžete zvýšit pomocí osvědčených návodů, ale je důležité na něm zapracovat i vnitřně. Výborně vám k tomu  poslouží poslouchání relaxačního audia Přitahování dokonalého sebevědomí. Věděcky bylo dokázáno, aby se vlastnosti silného sebevědomí natrvalo zabudovaly do vaší mysli, je potřebné  používat tyto návody minimálně po dobu 30 dnů. Proto doporučuji každý z těchto kroků nebo poslouchání audia vykonávat alespoň 30 dní bez přestávky.