Bře 1, 2023 - Osobní rozvoj    No Comments

Zkombinujte Zákon přitažlivosti a Kaizen

Dnes bych s vámi ráda mluvila o tom, proč se některým lidem zdá, že jim Zákon přitažlivosti nefunguje. Věřím, že mnozí z vás slyšeli o tomto zákoně, který říká, že přitahujeme do svého života to, na co se soustředíme. Ale proč se některým lidem zdá, že to nefunguje? Jsem si jistá, že důvodem může být programování podvědomí, které probíhá v dětství.

Když jsme děti, jsme ovlivňováni lidmi kolem nás a jejich myšlenkami. Tyto myšlenky se mohou stát součástí našeho podvědomí a ovlivňovat to, co si přitahujeme do našeho života. Takže pokud jsme vyrůstali v rodině, která často prožívala finanční problémy, mohou se tyto vzorce stát součástí našeho podvědomí a ovlivňovat to, co si přitahujeme do svého života.

Je tedy důležité pochopit, že přitahujeme ne to, co chceme, ale to, co máme ve svém podvědomí. Abychom si mohli přitáhnout to, co skutečně chceme, musíme přeprogramovat svůj mozek k prospěšným programům. To můžeme udělat pomocí vizualizace, pozitivních emocí a NLP technik.

Při vizualizaci si představujeme, jakého života chceme dosáhnout a cítíme, jak bychom se cítili, kdybychom toho dosáhli. Je důležité používat emoce, protože emoce jsou nástrojem, který nám pomáhá přitáhnout to, co chceme.

Pokud chceme být úspěšní, je dobré používat večerní vizualizaci, protože v té době je naše podvědomí nejotevřenější a nejcitlivější.

Také metoda Kaizen může být velmi užitečná při dosahování našich cílů. Jedná se o japonskou metodu, která spočívá v tom, že děláme malé kroky každý den pro dosažení našeho cíle. Při cestě za našimi sny je totiž velmi důležité dělat každý den alespoň jeden malý krok k dosažení našeho cíle.

Tím se vyhneme pocitu přetížení a zároveň postupně dosahujeme svého cíle.

Kaizen je japonské slovo, které znamená „změna k lepšímu“ nebo „stálé zlepšování“. Jedná se o metodu, která se vyznačuje tím, že dosahujeme zlepšení postupným a pravidelným procesem.

V podstatě se jedná o filosofii, která spočívá v tom, že se neustále zlepšujeme malými kroky. Kaizen se nezaměřuje na velké změny nebo dramatické kroky, ale na pravidelné a postupné zlepšování.

V praxi to znamená, že každý den uděláme něco malého, co nás přibližuje k našemu cíli. Tyto malé kroky mohou být velmi jednoduché a snadno dosažitelné. Můžeme například každý den číst nějakou knihu o tématu, které nás zajímá, nebo si vyčlenit pár minut na procvičování nějaké dovednosti např. učení se angličtiny.

Jednou z výhod Kaizenu je to, že tato metoda nás učí přijímat naše slabosti a zlepšovat se postupně. Místo toho, abychom chtěli dosáhnout dokonalosti najednou, Kaizen nás učí, že můžeme být šťastní a úspěšní i tehdy, když jsme jen o krok blíže k našemu cíli.

Kaizen je také velmi užitečný pro lidi, kteří chtějí dosáhnout velkých cílů, ale cítí se přetížení nebo nerozhodně. Tato metoda nás učí, jak se dívat na naše cíle jako na malé kroky, které můžeme udělat každý den, a jak se těšit z malých úspěchů, které nás přibližují k našemu cíli.

Pokud chceme použít Kaizen pro dosažení svých cílů, je důležité si určit specifické kroky, které budeme dělat každý den, a sledovat svůj pokrok. Také je důležité být trpělivý a nečekat okamžité výsledky.

Kaizen je velmi užitečným nástrojem, který nám pomáhá dosáhnout našich cílů postupným a pravidelným procesem. Tato metoda nás učí přijímat naše slabosti a zlepšovat se každý den.

Spojení metody Kaizen s vizualizací a prožíváním pozitivních emocí může být velmi účinné při dosahování našich cílů.

Vizualizace nám umožňuje představit si svůj cíl v našem mysli tak živě, jako bychom již dosáhli našeho cíle. Tento proces nám umožňuje si vytvořit představu o tom, jak bychom se cítili, kdybychom již byli úspěšní. Při vizualizaci můžeme využít všechny smysly a představit si, jak voní, chutná, zní a vypadá náš cíl. Tento proces nám může pomoci udržet motivaci a vytvořit si jasnou představu o tom, kam směřujeme.

Prožívání pozitivních emocí nám pomáhá udržet se v pozitivním duševním stavu a vytvořit si pozitivní vibrace, které nás přibližují k našemu cíli. Když se soustředíme na pozitivní emoce, jako je například radost, vděčnost, láska a spokojenost, vytváříme silnou energetickou rezonanci s naším cílem. Tento proces nám může pomoci si přitáhnout do našeho života to, co si přejeme.

Kombinace Kaizenu, vizualizace a prožívání pozitivních emocí nám umožňuje vytvořit si jasnou představu o našem cíli a přitom se soustředit na malé kroky, které nás k našemu cíli přibližují. Když se každý den zaměříme na malé kroky, které jsou v souladu s naším cílem, a přitom si představujeme, jak se budeme cítit, až našeho cíle dosáhneme, můžeme dosáhnout většího úspěchu.

Vizualizace a prožívání pozitivních emocí nám mohou pomoci udržet motivaci a soustředění na našem cíli, a tím nám umožní využít plně potenciál metody Kaizen.

Já pevně věřím tomu, že když zkombinujete Zákon přitažlivosti s Kaizenem, tak svého cíle dříve nebo později dosáhnete. A pokud chcete více pracovat na svém osobním rozvoji, stáhněte si knihu Koučování pro každého.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!