Srp 20, 2020 - Prosperita    No Comments

Jak nastavit svoji mysl na prosperitu

Příroda je nekonečně bohatá. Jen pomyslete na miliony rostlinných a živočišných druhů v mořích, oceánech a na souši… Příroda obsahuje nekonečné bohatství, protože ona umí čerpat z nekonečného zdroje energie.

A my lidé jsme součástí přírody, proto je našim právem, které máme od narození prosperovat a žít v prosperitě.

Každý člověk si pod slovem prosperita vybaví něco jiného.

Někdo chce dlouhou dovolenou, jiný velký dům se zahradou, třetí touží po dokonalém zdraví.

Pojďme se teď společně zaměřit na finanční prosperitu, protože oblast, kde jsou lidé nejvíce zranitelní, jsou právě finance.

Já jsem byla vychovávána v rodině, kde mi rodiče opakovali, že abych měla výsledky v životě, ve škole, v práci, tak se musím hodně snažit, rozuměj – musíš hodně dřít.

Dostudovala jsem školu, vylétla z rodinného hnízda, našla si nadprůměrně placenou práci, ve volném čase jsem začala při zaměstnání podnikat a peněz jsem měla nadbytek, ale všechno to bylo vydřené.

Metaforicky bych mohla svůj život tehdy popsat jako tlačení velkého balvanu do kopce – nebyla to úplně „sisyfovská práce“ protože výsledky tam byly, ale musela jsem hodně dřít a na konci dne jsem byla velmi unavená a nespokojená.

Naproti tomu v přírodě se nic nenamáhá. Ryby v oceánech prostě plavou a ptáci na nebesích se nechávají nadnášet proudy, rostliny ve své přirozenosti prostě rostou, kvetou a množí se.

Prosperita je všude kolem nás.

Situace se v mém životě podstatně změnila, když jsem objevila hypnózu a NLP koučink.

Podle hypnotické teorie je náš mozek biologickým počítačem, do kterého od začátku našeho života, zapisujeme náš software. Největší díl programování se vytvoří do sedmého roku dítěte, ale i potom na nás působí společenská hypnóza o tom, co je možné a co ne.

Dobrou zprávou je, že vaše programování z dětství můžete změnit, tak jak jsem to udělala já.

Nestačí si však ve vědomém stavu opakovat pozitivní afirmace.

Kdykoliv si přeříkáváte afirmace typu: „Peníze přicházejí snadno a často“, vaše vědomá mysl, která ve vědomém stavu vás kontroluje, vám říká: „Ale ty víš, že je to blbost, žádné peníze nemáš a taky mít nebudeš!“

A nestane se vůbec nic. Pozitivní výrok nepřejde do podvědomí a mocná sila vaší podvědomé mysli vám nemůže pomoci se posunout směrem k vašim cílům. Je nutné vypnout toho vnitřního kritika a na to je skvělou metodou právě hypnóza a sebehypnóza.

Pokud jste ve vašem životě něco dokázali, dosáhli jste podstatného úspěchu, tak je to z toho důvodu, že jste se na ten úspěch zhypnotizovali.

Naopak, pokud se vám něco nepodařilo, tak potom jste na sebe použili negativní hypnózu, zaměřili jste svoji pozornost negativním směrem.

Když jsem vyrůstala, byly peníze v naší rodině velkým zdrojem úzkosti. Devadesátá léta minulého století byla náročná pro mnoho rodin, bylo to období utahování opasků pro normální lidi a také doba rozkrádání naší země.

Ale ani teď většina dětí neobdrží od svých rodičů ideální programování na úspěch a prosperitu. Nemůžete svoje děti naučit to, co sami neumíte.

Zamyslete se teď se mnou:

  • Co Vám rodiče opakovali, když jste byli malí?
  • Že musíte šetřit, protože máte málo?
  • Že musíte hodně dřít a potit se, abyste mohli uspět?
  • Že bohatí lidé jsou špatní, protože někoho okradli?

Pokud jste od svých rodičů obdrželi programy chudoby, potom váš software vám bude klást do cesty překážky, když si budete chtít prosperitu vytvořit.

3 % lidí na této krásné planetě vlastní 97 % světového bohatství a to je potřeba změnit.

Abychom se jako lidstvo posunuli na novou vyšší úroveň vědomí a vyřešili problémy, které jsou před námi, je důležité, aby se lidé naučili vytvářet si ve svém životě prosperitu.

Pokud budete ve vašem životě prosperovat, naučíte se bránit vůči manipulaci a prožijete svobodnější život plný zdraví, lásky a štěstí.

Umožněte zažít sami na sebe účinky pozitivní hypnózy na kurzech Neuro-lingvistického programování.

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!