Srp 28, 2014 - Hypnoterapie    3 Comments

NLP a hypnóza pomáhají odstraňovat rakovinu

Začnu na rovinu.

Bylo by naivní, kdybychom prohlašovali, že NLP terapie či hypnóza odstraní ve všech případech všechny typy rakoviny.

Nicméně je důležité upozornit na to, že lidé se často vyléčí z rakoviny za pomocí NLP a hypnózy.

V tomto článku se s vámi podělím o výzkum, který vysvětluje, jak NLP techniky mohou pomoci lidem, kteří trpí rakovinou.

Existují důvody, proč byste měli očekávat úspěch, když přijdete na sezení s tímto problémem.

Nejdříve je potřeba říci, že případy spontánního vymizení rakoviny jsou známé po tisíce let.

Doktor Brendan O´ Regan je neurochemikem, který vytvořil databázi 3 500 případů spontánního vymizení rakoviny.

Doktor Charles Weinstock, který vede newyorskou psychosomatickou skupinu, zjistil o těchto případech, že v krátké době před vymizením rakoviny v životě klienta nastala důležitá změna jako např. svatba, nová láska, narození vnoučete, těhotenství nebo odstranění vztahu, který byl pro pacienta nevhodný.

V životě pacienta nejdříve došlo k významné psychosomatické změně a klient se potom vyléčil z rakoviny.

Je ověřeno řadou studií, že pomocí NLP a hypnózy může být podpořen proces uzdravování se z rakoviny.

První výzkum, který svědčí o tom, že vymizení rakoviny může být spolehlivě vyvoláno, je od doktora Carla a Stephanie Simontových z Texasu a popsali jej v knize Getting well again.

Tito doktoři pracovali se 159 lidmi, kteří byli lékařskou vědou považováni za nevyléčitelné, a očekávaná doba jejich života byla 12 měsíců. O dva roky doktoři Simentovi podali zprávu o tom, že u 14 pacientů rakovina naprosto vymizela, 29 lidí mělo nádory, které se zmenšovaly, a téměř všichni pacienti žili déle, než byl 12 měsíční limit, který byl u nich předpokládán.

Simonsonovi při léčení pacientů použili kombinaci biologické zpětné vazby, vizualizace, fyzického cvičení, stanovování si cílů, vyřešení vnitřních konfliktů, zbavení se nenávisti a zapojení rodinné podpory.

Další výzkum, který vykazuje mnohem lepší výsledky s léčením rakoviny, proběhl v Huaxia Zhineng Chi kung centru v Číně. Toto centrum bylo založeno lékařem, který vystudoval na západě klasickou medicínu a toto centrum je největší nemocnicí na světě, kde se neléčí léky. Nemocnice zaměstnává 600 lidí, z toho 26 doktorů, které mají klasické západní lékařské vzdělání. V centru či nemocnici se léčí 4 000 -7 000 pacientů. Pacienti jsou zde nazýváni studenti, protože se učí, jak se léčit, spíše než aby byli léčeni.

Studenti podstupují každých 24 dnů lékařskou prohlídku.

Většina z nich má rakovinu, kterou není možné operovat.

Podle výsledku tohoto centra z roku 1999, z počtu 7 936 studentů, 15,2 % studentů bylo uzdraveno, 37,68 % nejevilo téměř žádné známky nemoci a 42 % studentů výrazně zlepšilo svůj stav.

Když to shrneme, po jednom měsíci se 52 % studentů se vyléčilo nebo téměř vyléčilo a 95 % z nich vylepšilo svůj zdravotní stav.

Od té doby se dokonce procenta úspěšnosti zvýšila, protože personál dále zdokonaluje své metody.

Vysoký stupeň úspěšnosti je zde dosažen za pomocí vizualizace, afirmací, změny přesvědčení, změnou postojů a metaprogramů, tak i fyzickým cvičením chi kung (podobné taichi)

Publikace (Přesvědčení- Beliefs) (1990) začíná popisem toho, jak se matka Roberta Diltse (trenéra NLP) vyléčila z rakoviny díky tomu, že 4 dny používala NLP techniky.

Tyto metody fungují na základě mobilizování přirozených rakovinu zabíjejících buněk. (Typ bílých krvinek nebo lymfocytů, kterým se také říká T buňky.) Zvýšený počet T buněk a zvýšená úroveň jejich aktivity je silně spojena ve výzkumu s tím, že rakovina zůstává na jednom místě, spíše než aby se rozšiřovala a s tím, že po léčbě se již rakovina nevrací.

Výzkum ukazuje, že žal či smutek a další negativní stavy zpomalují a zabraňují produkci lymfocytů.

Udržovaný smutek a deprese jsou stavy, které zvyšují riziko vzniku rakoviny.

Na druhou stranu proaktivní ovládání stresu je spojeno se zvýšenou aktivitou T buněk. (Goodkin 1992)

Pokud lidé mají pocit, že mají kontrolu nad svým životem a že vytvářejí své vlastní volby ohledně své budoucnosti, zdravotní kontrola T buněk prokazuje, že tyto T buňky mnohem aktivněji zabíjejí rakovinové buňky.

Výzkum lymfocytů rovněž ukazuje, že aktivita lymfocytů může být ukotvena za pomocí NLP technik (kotvení).

Lidé s rakovinou, kteří jsou učeni relaxaci a řízené NLP vizualizaci vykazují větší aktivitu T buněk než kontrolní skupina.

Nikolas Hall z univerzity Jižní Florida popisuje studii, ve které zjistil, že lymfocyty žen s rakovinou prsu, které prováděly řízenou vizualizaci, se mnohem efektivněji množily a mnohem efektivněji ničily rakovinové buňky. Účinky vizualizace jsou tak přesné, že když jsou studenti učeni si představovat jednu určitou činnost, potom je možné zkontrolovat zvýšenou aktivitu T buněk, kterou si klient představoval.

Rakovina je strašákem dnešní doby.

V dnešní době se stále více potvrzuje, že tělo a mysl jsou spojeny a že nemoci se v těle vytváří na základě opakovaných negativních psychických stavů.

Proto zdraví je zodpovědností každého člověka a lidé, když se naučí, jak používat svoji mysl efektivně, se mohou vyléčit.

3 Comments

  • Manžel byl na operaci s karcinomem prostaty. Začal znovu pít alkohol. Je zde riziko?
    Děkuji za odpověď

    • Ano a velké, pokud píšete slovo „znovu“, znamená to, že manžel nic ze svých zvyků nezměnil.

  • Jak je to prosím s léčbou rakoviny u miminek a mohlo by nějakým způsobem NLP u nich fungovat?

Chceš něco říci? Tak do toho a napiš komentář!