Tagged with "zdravé sebevědomí | Marie Michaličková"
Dub 8, 2016 - Tipy a návody    No Comments

Jak si udržet zdravé sebevědomí

Známe to všichni. Někdy život umí být pořádně náročný. S něčím počítáme a ono to prostě nevyjde podle našich představ. Někdo nám něco slíbí, a potom se neobjeví, nezvedá telefon, neodpovídá na emaily a my zíráme v němém úžasu, jak může být někdo tak nezodpovědný nebo sobecký.

Jsou věci, které přicházejí do našeho života, co nám mají tendenci snižovat sebevědomí.

A jsou věci, které nám sebevědomí automaticky zvyšují.

Začala jsem každou středu večer chodit na kurzy psychologie. Až na pár výjimek, většina lidí v kurzu je v průměru o deset let mladší, než jsem já, a proto jako NLP koučka a hypnotizérka mám jako jediná ze skupiny pětiletou praxi v práci s lidmi, automaticky jsem díky svým zkušenostem nejvíce sebevědomá, nejvíce komunikuji s lektory, protože se nestydím zvednout ruku a zeptat se, když mě něco doopravdy zajímá. To je potom člověk automaticky sebevědomý. Nemám potřebu přemýšlet, co si o mně myslí ostatní, protože každý člověk má subjektivní vnímání reality. Každý člověk své vnímání zkresluje, vymazává a překrucuje na základě svých dominantních programů v podvědomí.

I v těžkých chvílích je možné udržet si sebevědomí.

Read more »

Led 19, 2012 - Osobní rozvoj    No Comments

Rozvoj zdravého sebevědomí žáka – jak přijmout roli tvořivého jedince

„Přítomnost úspěchu, prohry, štěstí, či dramatických životních událostí v našem životě je z velké míry výsledkem vlastního sebepojetí.“ (J.Melgosa a R Posse, Umění výchovy dítěte)

Každé dítě je jedinečnou osobností a tudíž i vývoj sebevědomí je odlišný. Je ovlivněn působením rodiny, sociálních skupin a vrstev, do kterých patří.  Rozvoj zdravého sebevědomí žáka ovlivňují také smyslové, sociální a emocionální prožitky, které jsou výsledkem osobních vzpomínek na pocity štěstí, uspokojení, úspěchu a pohody.

Zdravé sebevědomí v období dětství má vliv na pozdější psychické zdraví a celkové formování osobnosti člověka. Je to pomalý, složitý a hlavně individuální proces.

Na formování sebevědomí žáka působí vnitřní a vnější vlivy.

1. Psychické dispozice – vnitřní vliv

  • inteligence
  • svědomitost
  • extroverze
  • citová stabilita
  • přívětivost

Inteligence. Nazývá se také otevřeností, originalitou. Je to aktivní zvídavost vůči novým poznatkům, motivuje nás k poznání. Neměří se inteligenčními testy.

Svědomitost nebo -li spolehlivost, pracovitost, cílevědomost. Na člověka s takovými vlastnostmi je spolehnutí, „svědomí“ mu nedá, aby něco zanedbal.

Extroverze nebo-li entuziasmus je charakterovou črtou lidí, kteří snadněji navazují známosti a tudíž se i lépe prosazují a uplatňují ve společnosti, jsou oblíbení.

Citová stabilita je charakterizována odolností vůči nepříznivým náporům a optimistickým vnímáním situací.

Přívětivost, nebo také vstřícnost vůči přátelské aktivitě druhých lidí, vstřícnost v přijímání nabídky přátelské pomoci. Takoví lidé nemají rádi hádky a konflikty.

2. Fyzické dispozice – vnitřní vliv

Read more »